Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAĆENJE TOKA PREKRŠAJNIH PREDMETA PUTEM VEB APLIKACIJE: BUDUćI DA JE VEB-APLIKACIJA PRILAGOđENA ZA PRETRAGU I PUTEM MOBILNIH TELEFONA I TABLETA, GRAđANI MOGU DA DOBIJU INFORMACIJU KOJA IH ZANIMA IZ BILO KOG MESTA, UKLJUčUJUćI INOSTRANSTVO. DOVOLJNO JE DA IMAJU PRISTUP INTERNETU


Svi koji imaju neki predmet pred bilo kojim prekršajnim sudom u zemlji od sada će u svakom trenutku moći da znaju šta se sa njihovim postupkom dešava. Jednostavnim ukucavanjem odrednice "tok predmeta prekršajnog suda" ili "tok predmeta Prekršajnog apelacionig suda" u računar, tablet ili "pametni" telefon, zainteresovani građani dobiće sve željene informacije. Bitno je samo da znaju pred kojim se sudom vodi postupak i koji je broj njihovog predmeta.

Do sada, ukoliko ste hteli da saznate u kom stadijumu je vaš postupak, koje su radnje u njemu preduzete, koje je odluke doneo sud, koja je pismena primio, da li je odlučivano po žalbama i slično, morali ste da idete do konkretnog prekršajnog suda pred kojim se sudi i, posle mukotrpnog čekanja u redu, da informacije tražite na šalteru.

- Uz pomoć podrške JRGA, projekta američke organizacije USAID, sada smo uspostavili praćenje prekršajnih predmeta preko interneta - kažu u Ministarstvu pravde.

Ovo se odnosi na sve vrste prekršaja, bez obzira na to da li su pitanju saobraćajni ili komunalni, da li ste uhvaćeni u krivolovu ili remećenju javnog reda i mira zbog žurke koja se otela kontroli. Odnosi se i na prekršaje preduzeća koje nije uredno vodilo knjige ili ispunjavalo poreske obaveze, ako nije u pitanju krivična odgovornost (npr. zbog utaje poreza).

Budući da je veb-aplikacija prilagođena za pretragu i putem mobilnih telefona i tableta, građani mogu da dobiju informaciju koja ih zanima iz bilo kog mesta, uključujući inostranstvo ili more. Dovoljno je samo da imaju pristup internetu. U Ministarstvu kažu da je aplikacija nadogradnja već postojeće aplikacije za vođenje predmeta koju koriste prekršajni sudovi (SIPRES) i postojećeg Registra neplaćenih kazni:

- Ovaj registar je umnogome doprineo, sa jedne strane, uvođenju finansijske discipline, odnosno boljoj naplati neplaćenih kazni, a sa druge je uticao kao preventivni mehanizam. Ljudi su svesniji da neće moći da izbegnu kaznu.

Od 1. marta 2014. godine, kada je SIPRES zaživeo, ukupno je uplaćeno 13.120.289.061 dinar, a u sistemu je bilo 3.349.565 predmeta. Ako uporedimo uplate iz juna i jula 2015. godine, koje su za dva meseca iznosile 481.091.821 dinar, i ovogodišnji jun i jul, kada su bile 932.824.988 dinara, vidimo da su, uz Registar neplaćenih kazni, duplo povećane.

U avgustu je ukupno uneto 430.464.678 dinara, a obrisano 349.938.240 na ime namirenih dugovanja, iz čega se vidi da je broj pristiglih obaveza i dalje nešto veći nego namirenih. Ukupan dug od neplaćenih prekršaja iznosi 3.401.720.502 dinara.

Ministarstvo pravde je u oktobru 2015. godine omogućilo praćenje toka predmeta preko interneta za Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud i četiri apelaciona suda, dok je 2010. godine uspostavljeno praćenje u osnovnim, višim i privrednim sudovima. Najnovijom aplikacijom omogućeno je da se bukvalno svi sudski predmeti prate preko inerneta, na jednom mestu. Time se štede i vreme i novac, kako građana, tako i sudova. Takođe, građani mogu da kontrolišu postupanje svojih advokata.

Građani koji izbegavaju sudske pozive i pismena i koji ne znaju da li se protiv njih uopšte vodi neki postupak, u slučaju da se odluče da to i provere, i dalje će morati da idu u sud. Naime, novi portal je prilagođen samo savesnim žiteljima, koji znaju da su u sporu i imaju broj svog predmeta.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 01.09.2016.
Naslov: Redakcija