Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: PREDVIđENO JE POVEćANJE ZAKONSKOG MINIMUMA KAZNI ZATVORA ZA PROIZVODNJU, DRžANJE I PROMET NEDOZVOLJENOG I NELEGALNOG ORUžJA


Zbog povećanja broja ubistava, porodičnog nasilja i drugih teških krivičnih dela izvršenih upotrebom nedozvoljenog vatrenog oružja kao i blagih kazni koje sudovi izriču, država je reagovala pooštravanjem kaznene politike.

Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), koje bi trebalo da budu usvojene tokom jesenjeg zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, biće povećan zakonski minimum kazni zatvora za proizvodnju, držanje i promet nedozvoljenog i nelegalnog oružja.

Do sada je bio propisan minimum od šest meseci zatvora za ta krivična dela, a u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika je predviđeno da minimalna kazna zatvora koju sud može da izrekne bude godinu dana, rekla je ministarka pravde, Nela Kuburović.

Ona je ukazala da je Ministarstvo pravde usvojilo molbu Ministarstva unutrašnjih poslova za poštravanje kazni s obzirom na to da se u poslednje vreme povećao broj teških krivičnih dela upravo zbog upotrebe nedozvoljenog oružja.

Izmena KZ-a je bila neophodna, jer su, kako je napomenula, sudovi pokazali blagu kaznenu politiku za ova krivična dela.

"Ovim izmenama KZ smo uskladili i sa Zakonom o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015) koji je počeo da se prmenjuje 5. marta 2016. godine", napomenula je Kuburović.

Nacrtom zakona za krivično delo izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela predviđa se dupliranje minimalne kazne zatvora sa šest meseci na godinu dana, dok maksimalna kazna ostaje pet godina zatvora.

Za neovlašćeno držanje i promet oružja, municije i eksplozivnih materija kazne su takođe znatno povećane pa će umesto raspona od tri meseca do tri godine zatvora i novčane kazne biti zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora i novčana kazna.

Ako drži oružje, municiju ili eksplozivna sredstva i materije koji nisu dozvoljeni građanima učiniocu tog krivičnog dela preti kazna od jedne do osam godina zatvora, umesto dosadašnjih šest meseci do pet godina.

Kada je u pitanju veća količina zabranjenog oružja ili sredstva velike razorne moći ili se delo vrši protivno pravilima međunarodnog prava učiniocu preti od dve do 12 godina zatvora, umesto dosadašnjih 10, a ista je kazna zaprećena i za neovlašćeno nošenje pomenutog oružja.

Za onoga ko neovlašćeno nosi oružje i municiju za čije nabavljanje i držanje koje ima dozvolu nadležnog organa, zaprećena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

U prethodnom periodu niz krivičnih dela što u porodici što na "ulici" izvršeno je upravo zbog nelegalnog i nedozvoljenog oružja koje je u posedu izvršilaca.

MUP je između ostalog tim povodom prošlog meseca po drugi put pokrenuo akciju legalizacije oružja odnosno dobrovoljne predaje oružja i municije bez krivičnih posledica.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 04.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija