Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U AVGUSTU


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije je, za 21 radni dan u avgustu, realizovano ukupno 14,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,2 miliona, ili 28,9%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 10,2 miliona, ili 71,1%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 686.404, od čega se 487.880 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 198.525 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 2.988,2 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 32,2 milijarde dinara, ili 1,1% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 142,3 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 11.370 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja i raspoloživost sistema je bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.510 plaćanja, u vrednosti od 29.485.686,27 evra. Pomenuti sistem je takođe radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 4.9.2014.