Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DEVETO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: USVOJEN PREDLOG ZAKONA O POTVRđIVANJU SPORAZUMA IZMEđU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UčEšćU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU EVROPSKE UNIJE HORIZONT 2020 - OKVIRNOM PROGRAMU ZA ISTRAżIVANJE I INOVACIJE (2014 - 2020)


Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev Vlade Republike Srbije, Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za četvrtak, 4. septembar 2014. godine, sa početkom u 10.00 časova.

U zahtevu za održavanje Devetog vanrednog zasedanja utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 - okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014 - 2020), koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada;

9. Predlog zakona o potvrđivanju Bezbednosnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, koji je podnela Vlada;

10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada;

11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Češke Republike o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada;

12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka, koji je podnela Vlada;

13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, koji je podnela Vlada;

14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Republike Tunis, koji je podnela Vlada;

15. Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, koji je podnela Vlada;

16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari, koji je podnela Vlada;

17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada;

18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, koji je podnela Vlada;

19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) u vezi sa osnivanjem Centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama kao Centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESKO, koji je podnela Vlada;

20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog federalnog saveta o bavljenju plaćenim poslom članova porodice članova diplomatskih misija, konzularanih predstavništva i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama,koji je podnela Vlada;

21. Predlog zakona o potvrđivanju Originalne konvencije (1975) o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Originalnog protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Protokola o izmenama Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, koji je podnela Vlada;

22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva, koji je podnela Vlada;

23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;

24. Predlog odluke o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) i vojnoj operaciji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUFORRCA) u 2014. godini, koju je podnela Vlada;

25. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu, koju je podnela Vlada.

Narodna skupština je prihvatila predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda, zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 3, 4, 5. i 6. dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona i odluka iz tačaka 8 - 25. dnevnog reda zasedanja.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Čotrić, Riza Halimi, Dragan Jovanović, Marko Đurišić, dr Slobodan Gvozdenović i Borislav Stefanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je konstatovala ostavku koju je na funkciju člana Republičke izborne komisije podneo Srđan Smiljanić.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda, koje je, u ime predlagača, obrazložio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić.

Do kraja dana, Narodna skupština je vodila i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 - Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014 - 2020).

Pošto je Narodna skupština obavila pretres o prve dve tačke dnevnog reda, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković podsetila je na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi da Dan za glasanje o predlogu zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.

Saglasno toj odredbi, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je četvrtak, 4. septembar 2014. godine, u 17.40 časova, kao Dan za glasanje o drugoj tački dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 - Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014 - 2020).

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 4. septembra, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 - Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014 - 2020).

Narodna skupština nastavlja sa radom u petak, 5. septembra, u 10.00 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 4.9.2014.