Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA OD BITNE VAŽNOSTI ZA RS: Odluka stupa na snagu 5. avgusta 2022. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 4. avgusta 2022. godine, donela Odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju.

Odluka je doneta na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon), a na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Odluka predstavlja na neki način nastavak primene mera koje su bile propisane Odlukom o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju ("Sl. glasnik RS", br. 61/2022), koju je Vlada Republike Srbije donela na sednici održanoj 26. maja 2022. godine i koja je bila u primeni do 25. jula 2022. godine. Odluka se odnosila na 19 tarifnih oznaka iz tarifnog broja 4403 i uključivala je u odnosu na ovu novodonesenu odluku i neobrađeno ili grubo obrađeno drvo, zaštićeno bojom, kreozitom ili drugim sredstvima, četinarsko ili nečetinarsko (iz tarifnih oznaka 4403 11 00 00 i 4403 12 00) i ostalo neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo od ostalih četinara osim bora i jele (iz tarifne oznake 4403 25 90 00). Stara Odluka je bila restriktivnija i nije propisivala količinska ograničenja, već potpunu zabranu izvoza.

Novom odlukom su uvedena privremena kvantitativna ograničenja izvoza određenih drvnih sortimenata porekla iz Republike Srbije, u cilju sprečavanja kritične nestašice, odnosno ublažavanja posledice takve nestašice.

Ograničenje izvoza se odnosi na 16 tarifnih oznaka iz tarifnog broja 4403 (neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno)), i to:

-           ostalo neobrađeno ili grubo obrađeno drvo od četinara - bora, jele, smreke i dr. (iz tarifnih oznaka 4403 21 10 00, 4403 21 90 00, 4403 22 00 00, 4403 23 10 00, 4403 23 90 00, 4403 24 00 00, 4403 25 10 00, 4403 25 90 00 i 4403 26 00 00) i

-           ostalo neobrađeno ili grubo obrađeno drvo – od hrasta, bukve, breze, topole, jasike i dr. (iz tarifnih oznaka 4403 91 00 00, 4403 93 00 00, 4403 94 00 00, 4403 95 10 00, 4403 95 90 00, 4403 96 00 00, 4403 97 00 00 i 4403 99 00 00).

Količine na šestomesečnom nivou se razlikuju u zavisnosti od vrste proizvoda.

Ograničenje izvoza se ne odnosi na izvoz robe iz navedenih tarifnih oznaka za koji je od strane carinskog organa prihvaćena izvozna deklaracija pre stupanja na snagu ove odluke.

Odluka dalje propisuje način raspodele propisanih količina, način podnošenja zahteva i prateće dokumentacije uz zahtev, postupak donošenja dozvola i izveštavanje o realizaciji istih.

Odluka o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju je objavljena 4. avgusta 2022. godine. Odluka stupa na narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 04.08.2022.