Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE RADI UBLAŽAVANJA POSLEDICA PANDEMIJE COVID-19 U CILJU OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Banke imaju samo obavezu da na svojim sajtovima objave ponudu za odlaganje plaćanja kredita, ne ida se posebno obrate svakom klijentu


Po Odluci o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", br. 103/2020) Narodne banke Srbije, sve finansijske institucije su dužne da na svojim sajtovima objave ponudu za odlaganje plaćanja kredita, čime se smatra da su svi dužnici upoznati s njom! NBS nije striktno dala naređenje bankama da se moraju obratiti pojedinačno svakom klijentu, tako da čak i to što pojedine šalju poruke na mobilni ili mejlove, ispada kao stvar njihove doblje volje.

Jasno je da je ideja centralne banke bila da olakša korisnicima odlaganje obaveza, odnosno plaćanja rata, ali mnogi smatraju da bi bilo bolje da je drugačije organizovan moratorijum, odnosno da su se prijavljivali oni koji su zainteresovani za odlaganje.

Nekima je tako, tokom prvog moratorijuma, prolongirano plaćanje kamate na dozvoljeni minus, a da to nisu želeli. Jer, mnogi klijenti, naročito penzioneri, nisu ni shvatili da im se i ova pogodnost računa kao kredit.

U NBS ističu svoju dobru nameru, da su uzevši u obzir da vanredna zdravstvena situacija u zemlji i dalje traje, kao i da se građani i privreda i dalje suočavaju sa finansijskim poteškoćama, usvojili propise koji dužnicima omogućavaju da dodatno odlože obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga.

- U skladu sa odlukama, banke su bile dužne da obaveštenja o ponudi novog moratorijuma objave na svojim internet-prezentacijama do 31. jula - navode u NBS. - Navedeno je propisano u cilju transparentnog i nedvosmislenog informisanja klijenata. Donošenje propisa je posledica vanredne zdravstvene situacije u zemlji, a operativni kapaciteti banaka ne mogu da odgovore obavezi obaveštavanja svakog klijenta ponaosob o ponudi novog moratorijuma, a s obzirom na organizaciju rada u posebnim uslovima od strane banaka. U slučaju da klijenti nemaju pristup internetu, sve informacije u vezi sa moratorijumom mogu dobiti i u poslovnicama.

Ni ova mogućnost nije velika uteha za klijente, naročito one najstarije. Pojedine banke uvele su pravilo zakazivanja termina, do kojih sada nije lako doći. U nekim bankama podatke o moratorijumu ne dele službenice za šalterom, već kreditni savetnici, kod kojih se, takođe, čeka red.

Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, poštom, telefonom ili u poslovnim prostorijama banke i to u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi. Može i da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke na prethodno opisan način ili uplatom u celini dospele a neizmirene obaveze.

FinansijskI analitičar Dušan Uzelac smatra da NBS nije mnogo pogrešila što je dozvolila da se svima automatski odlože rate.

- Prevaga je na broju ljudi koji se targetira - smatra Uzelac. - Čim je preko 50 odsto, jednostavnije je da se prijavljuju samo oni koji ne žele odlaganje. Građanima je za još dva meseca produžen rok da se organizuju. Ljudi ne shvataju značaj te mere, jer bi mnogi bili u ogromnom problemu da su kasnili sa svim ovim ratama koje nisu morali sada da plate. Nekim građanima ove mere kupuju još dva meseca života, a drugima će dati utisak prividnog uvećanja budžeta, pa će taj novac otići u potrošnju.

Izvor: Vebsajt Novosti, 03.08.2020.
Naslov: Redakcija