Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: Naredne godine biće raspisan javni konkurs za radio-frekvencije za 5G tehnologiju


Nadmetanje za radio-frekvencije koje će biti korišćene za 5G tehnologiju biće sprovedeno u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US, 62/2014 i 95/2018 - dr. zakon) i očekujemo da će taj poziv biti raspisan u trećem kvartalu 2020. godine. Na konkursu će moći da učestvuju svi mobilni operatori, a Ministarstvo će voditi računa da se prilikom definisanja cene uzme u obzir potreba da se obezbedi značajan prihod u budžetu Republike Srbije, ali i da se prekomerno ne opterete operatori i tako ne uspore investicije u razvoj mreže, najavljuje u razgovoru za "Blic Biznis" Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Ministarstvo će, kako ističe, doneti akt kojim se propisuju minimalni uslovi za izdavanje pojedinačnih dozvola. U roku od 15 dana od stupanja na snagu tog akta, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) doneće odluku o raspisivanju tendera i obrazovati komisiju za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za izdavanje dozvola.

Tatjana Matić za "Blic Biznis" kaže da je, u skladu sa nedavnom izjavom ministra Ljajića da je obaveza države da stvori uslove za razvoj širokopojasne infrastrukture, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija u toku priprema propisa kojima će se sveobuhvatno urediti oblast elektronskih komunikacija i omogućiti dalji razvoj ovog tržišta.

"Predlog Zakona o elektronskim komunikacijama je usklađen sa regulatornim okvirom Evropske unije u ovoj oblasti iz 2009. godine, ali je neophodno izvršiti određene izmene, jer je novi Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 49/2019)  na određen način uredio sistem naknada i finansiranja Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL). Pripremili smo potrebne izmene i novi Predlog zakona o elektronskim komunikacijama biće uskoro upućen u proceduru usvajanja na Vladi", najavljuje Matić i dodaje da će nakon toga započeti procedura donošenja i Zakona o širokopojasnoj komunikacionoj infrastrukturi koji je trenutno u fazi nacrta.

"Osnovu ovog zakona će činiti odredbe Direktive 2014/61/EU o merama za smanjenje troškova postavljanja elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina. Cilj ovog zakona će biti stvaranje uslova za dalji ubrzani razvoj širokopojasne infrastrukture u Republici Srbiji", objašnjava naša sagovornica.

Inače, peta generacija mobilnog interneta doneće višestruko uvećane brzine protoka, veću pokrivenost i kapacitete i gotovo potpuno odsustvo kašnjenja u prenosu podataka. Brzine koje nudi su od 10 do 100 puta veće od trenutno dostupnih, a očekuje se da će najveću primenu imati u automatizaciji i kontroli proizvodnih procesa, medicini, komunalnim uslugama, poljoprivrednoj i automobilskoj industriji.

Prva 5G bazna stanica u Srbiji puštena je u rad 22. juna u Naučno-tehnološkom parku "Beograd", gde je kreirano testno okruženje koje mogu koristiti domaće i strane kompanije, startapovi i studenti tehničkih fakulteta za razvoj rešenja na tehnologiji budućnosti.

Izvor: Vebsajt Blic, Marko Andrejić, 03.08.2019.
Naslov: Redakcija