Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: IZJAšNJAVANJE O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI NIJE OBAVEZA, NEGO MOGUćNOST


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poručilo je da se izmenama Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih lica uvodi se mogućnost, a ne obaveza da se zaposleni u javnom sektoru izjasne o nacionalnoj pripadnosti.

U saopštenju tog ministarstva navedeno je da je želja da se razjasni nedoumica u javnosti oko usaglašenosti pomenutog Zakona sa Ustavom.

"Ova vlada, u okviru svoje brige o nacionalnim manjinama, ali i obaveza koje proističu iz procesa pridruživanja EU, želi da vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i o odgovarajućoj zastupljenosti nacionalnih manjina pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima AP i jedinicama lokalnih samouprava", navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva su podsetili da će za ocenu usklađenosti pravnog sistema Srbije sa pravnim tekovinama EU i standardima Saveta Evrope biti od ključne važnosti povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u celokupnom javnom sektoru.

"Ovo je samo jedan od mehanizama za dobijanje preciznije slike o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, na osnovu koje će Vlada moći da sprovodi politiku odgovarajuće zastupljenosti na radnim mestima u javnom sektoru", navodi ministarstvo ističući da nije reč o uvođenju obaveze, već mogućnost prikupljanja takvih podataka uz pismenu saglasnost državnog službenika.

Izvor: Tanjug, 04.08.2015.