Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U JULU 2014. GODINE


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u julu je, za 23 radna dana, realizovano ukupno 15,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,3 miliona, ili 28,2%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,1 milion, ili 71,8%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 670.909, od čega se 481.592 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 189.317 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.882,0 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 35,6 milijardi dinara, ili 0,9% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 168,8 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 12.450 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 4.364 plaćanja, u vrednosti od 36.557.497,57 evra. Sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost sistema iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 4.8.2014.