Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: KONVERZIJA ZEMLJIšTA NA KOJEM JE IZGRAđEN OBJEKAT BIćE BEZ NAKNADE, KAO I SVE ONO šTO JE POTREBNO DA BI SE OBAVLJALA DELATNOST, A AKO SE PLAćA ONDA ćE TO BITI PREMA TRžIšNIM CENAMA


Mreža za restituciju pozdravlja inicijativu vlade da novim Zakonom o planiranju i izgradnji uredi oblast građevinarstva u Srbiji, ali smatra da pitanje konverzije građevinskog zemljišta mora biti drugačije rešeno.

Predsednik tog udruženja Mile Antić, naime, tvrdi da će ponuđeno rešenje za konverziju građevinskog zemljišta odgovarati samo uskom krugu privilegovanih.

On je novinarima u Palati Srbije, gde je održana javna rasprava o Nacrtu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, rekao da je dobro što će novim zakonom biti ubrzano izdavanje građevinskih dozvola.

Nacrtom pomenutog zakona predviđena je konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljište sa ili bez naknade.

Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović je rekla da će konverzija zemljišta na kojem je izgrađen objekat biti bez naknade, kao i sve ono što je potrebno da bi se obavljala delatnost, a ako se plaća onda će to biti prema tržišnim cenama.

Ona je rekla i da će konverzija moći da se plati na 120 rata ili ođednom sa 50 odsto popusta.

Antić kaže da je u pitanju građevinsko zemljište koje je u javnoj svojini.

"Zaista nas čudi da posle nekoliko odluka Ustavnog suda, od kojih je najnovija iz novembra prošle godine, u kojima je decidno navedeno i razjašnjeno za sva vremena da u svim postpucima privatizacije, stečaja i izvršnim postupcima građevinsko zemljište nikada nije bilo predmet bilo kakve evaluacije niti prometa i kao takvo je ono i danas čvrsto u javnoj svojini Republike, grada ili opštine", istakao je.

On je rekao da je u tom smislu "otpao" osnov onih koji su nekada dobili ta preduzeća i zemljište da ga koriste i dalje besplatno.

"Prva stvar koju treba uraditi jeste da se prekine mogućnost i dalja privilegija tih preduzeća da besplatno koriste to zemljište, a druga mogućnost je ponuditi zemljište, ako se ne potražuje u restituciji, na slobodnom tržištu", kazao je Antić.

On smatra da ponuđeno rešenje nije dobro i da odgovara samo uskom krugu ljudi, koji su uspevali kroz postupke privatizacije, stečaja i izvršne postupke da uzurpiraju državno građevinsko zemljište, koje je u javnoj svojini".

Najavio je da će mreža za restituciju ponuditi rešenja kako da se takva situacija prevaziđe i kako da se to zemljište stavi u funkciju na pravi način.

Izvor: