Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU "DETAŠMAN - SLANJE RADNIKA NA PRIVREMENI RAD U NEMAČKU"


Oko 1000 građevinskih radnika, stalno zaposlenih u srpskim firmama, moći će da bude upućeno na rad u Nemačku na osnovu ugovora između kompanija, a na bazi međudržavnog sporazuma.

Da bi podstakla srpske građevinske firme da koriste prednosti detašmana i na tim osnovama sarađuju sa nemačkim kompanijama, Privredna komora Srbije i njeno Predstavništvo u Frankfurtu organizovali su edukativni seminar na temu "Detašman - slanje radnika na privremeni rad u Nemačku".

Osim što će pokrenuti srpske građevinske firme, upućivanje radnika na nemačka gradilišta podići će njihov tehnološki nivo, a time i konkurentnost. "Radnici sa iskustvom rada na nemačkim gradilištima steći će informacije o novim tehnologijama u građevinarstvu i biće prednost za privlačenje investitora u ovaj sektor", rekao je na seminaru Viktor Kobjerski, sekretar Udruženja za građevinsku, industriju građevinskog materijala i stambenu privredu. Privredna komora Srbije nastoji da pruži što bolju edukaciju privrednicima jer do sada nisu imali dovoljno jasne smernice o zakonima koji uređuju ovaj vid poslovne saradnje. "Svaki detašman vezan za Nemačku može samo da odgovara našoj privredi", rekao je Kobjerski i podsetio da sada postoji mogućnost da na ovaj način u Nemačkoj bude uposleno oko 3500 radnika iz Srbije, od kojih oko 1000 u građevinarstvu.

Detašman je poseban vid poslovne saradnje kada srpsko preduzeće izvodi radove u Nemačkoj na osnovu ugovora sklopljenog sa nekim nemačkim preduzećem. "Zakonodavnim okvirom, kojim se uređuje detašman, propisano je da preduzeće iz Srbije na rad u Nemačku može da uputi samo svoje stalno zaposlene radnike, a pojedinačni odlasci radnika nisu mogući. Da bi i preduzeća i radnici bili zaštićeni, detašman je uređen zakonima o radu i o zaštiti naših građana na radu u inostranstvu, kao i međudržavnim sporazumom sa Nemačkom", rekla je Jesenka Čvoro, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ona je istakla da zaposleni koga je poslodavac uputio na rad u inostranstvo ostvaruje ista prava kao da radi u zemlji, osim ako u zemlji u koju je detaširan nisu predviđena veća prava, i ona tada imaju prednost.

Prema Međudržavnom sporazumu, maksimalan baroj radnika koje Srbija može da detašira u Nemačku utvrđen je na 5000, a od toga 1500 u građevinarstvu. Radnik može provesti na radu dve godine (dva puta po devet meseci sa tri meseca pauze), što se u izuzetnom slučaju može produžiti za šest meseci, a najviše do tri godine, ako radnik radi samo na jednom gradilištu.

Na seminaru su učestvovali i privrednici srpskog porekla koji posluju u Nemačkoj, Smiljan Popović iz firme Delta Konstruktion, Lazar Janković iz firme O&H i Goran Petrašinović, asistent na Univerzitetu u Majncu. Oni su govorili o nemačkim propisima i procedurama, troškovima dobijanja radnih dozvola, ceni radne snage, kao i o konkretnim predlozima za dobijanje poslova. Privrednici su izneli i mnoge konkretne probleme sa kojima se suočavaju u praksi.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 4.8.2014.