Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Postupak upisa za isprave sačinjene od 1. jula 2018. godine pa nadalje javni beležnici će dostavljati katastru nepokretnosti. Pored ugovora o prometu nepokretnosti, beležnici će katastru dostavljati založne izjave, rešenja o nasleđivanju, brisovne dozvole, ugovore o prenosu potraživanja


Čekanje u redovima u katastarskoj službi i upuštanje u komplikovane procedure i papirologije kada je kupovina i vlasništvo nekretnina u pitanju, odsad će biti zamenjeno jednostavnim odlaskom kod javnog beležnika koji će sve potrebne spise proslediti katastru umesto vas.

Novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 - dalje: Zakon) umnogome će olakšati poslove prometa nepokretnosti za sve one koji su se u ove postupke upustili od početka ovog meseca, a glavna prednost koju će ova regulativa doneti sugrađanima jeste izbegavanje čekanja na prijem u katastarsku službu. Umesto toga, stvar će se završavati kod notara.

- Postupak upisa za isprave sačinjene od 1. jula pa nadalje javni beležnici će dostavljati katastru nepokretnosti. Pored ugovora o prometu nepokretnosti o kojem je najviše bilo reči, beležnici će katastru dostavljati založne izjave, rešenja o nasleđivanju, brisovne dozvole, ugovore o prenosu potraživanja, dakle, sve ono što prati nepokretnost i prava na nju - objašnjava javni beležnik Natalija Adžić.

U pitanju je, kako dodaje, jedan potpuno nov, revolucionaran Zakon, te bi njegovo sprovođenje tek u narednim danim trebalo da u hodu bude u potpunosti razrađeno.

- Ono što na početku treba razjasniti građanima jeste da javni beležnik ne vrši sam upis pravo u katastar, on samo inicira postupak upisa. Beležnik ima obavezu prilikom sačinjavanja ugovora da proveri dokumentaciju, overi ugovor i upozori stranke na pravne posledice zaključivanja tog ugovora. On je u obavezi da u roku od 24 sata dostavi katastru ispravu u elektronskom formatu, a da uz zahtev dostavi dokaze koji se odnose na plaćanje takse i poreske prijave. Nakon toga, katastar je u obavezi da u roku od 30 sekundi dostavi potvrdu da je zahtev primljen i mi tu potvrdu dajemo stranki. Primerak rešenja o upisu koji stiže iz katastra zatim se dostavlja i stranci i javnom beležniku - navodi Adžićeva.

Ona još napominje, jer je oko toga bilo već zabuna, da javni beležnik nema nadležnost da popunjava pomenute poreske prijave, već da ih popunjene, ukoliko građanin želi, dostavi poreskoj službi.

Beležnici su, prema njenim rečima, spremno dočekali novu zakonsku regulativu.

- Već smo imali izrađenu veb aplikaciju koja je povezana sa katastrom nepokretnosti i unošenjem podataka u tu bazu automatski dodajemo isprave koje katastar kasnije proverava u postupku upisa. Na primer, ako je reč o upisanom nosiocu prava svojine, što je kolokvijalno rečeno "čist" slučaj, i to lice dolazi da prodaje svoju nepokretnost ono dostavlja dokaze i javni beležnik može direktno da izvrši uvid u katastar i proveri podatke koji se odnose na podnosioca prava. Međutim, katastar u tehničkom smislu još priprema povezivanje nas beležnika sa katastarskom službom. Iako je Zakon donet, i dalje nam nije omogućen neposredan uvid u katastar, te je to problem za koji se nadamo da će privesti kraju u kratkom roku - kaže ona.

To znači da će uskoro javni beležnici moći da provere sve podatke koji su važni za zaključenje tog pravnog posla, bilo da je reč o bračnoj tekovini, imovini, izvodima koji se odnose na nepokretnosti (vlasnički listovi) i slično, da bi se ugovor zaključio i poslao.

- Osim takozvanih "čistih" situacija, imamo i one specifične kada je reč o objektu u izgradnji i onom koji je u postupku legalizacije. Zakon o prometu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015), dakle, dozvoljava i promet takvih nepokretnosti, a javni beležnik je dužan da proveri dokumentaciju koja se odnosi na to da li je za određen objekat izdata građevinska dozvola i da li postoji ovlašćenje investitora da prometuje stanove, a uz upozorenje kupcu da stranka snosi rizik od toga da upotrebna dozvola ne bude izdata i da neće moći da stekne pravo na stan - dodaje Natalija Adžić.

Ono što će biti još jedna novina koju donosi Zakon jeste da će, osim ugovora o prometu nepokretnosti, beležnici dostavljati i rešenja o nasleđivanju.

- Tu sporno može biti to što su beležnici u obavezi da u roku od 24 sata od dana pravosnažnosti dostave rešenja, a ta pravosnažnost se nekada utvrđuje retroaktivno, pa se u odnosu na činjenicu kad je stranka primila rešenje ceni momenat nastupanja pravosnažnosti - objašnjava javni beležnik.

Kao promenu tehničke prirode, ona navodi da će građani od sad beležnicima davati originale isprava.

- Do sada je u redovnom postupku javni beležnik vršio uvid u originale i kopije isprava uvažavao u svoj predmet, dok će od sada stranka biti dužna da originale predaje beležniku koji od njih pravi elektronski dokument i dostavlja katastru - napominje Adžićeva.

Kada je u pitanju cena usluga koju će građani ubuduće plaćati za ove poslove, novčana suma još nije utvrđena.

- Za ovaj deo našeg posla koji se odnosi na administrativno-tehničke stvari za sada nije propisana naknada, to će biti moguće tek kad se definiše obim posla i angažovanje radne snage - zaključuje ona.

Izvor: Vebsajt Blic, Ana Ristović, 04.07.2018.
Naslov: Redakcija