Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

"KOL CENTAR ADVOKATSKE KOMORE ZA POSTAVLJANJE BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI": Sistem će početi s radom u oktobru 2018. godine. Tada će sve policijske stanice i odeljenja kriminalističke policije, tužilaštva i sudovi biti povezani sa advokatskim kol-centrom i neće moći da biraju advokate po sopstvenom nahođenju


Policija i tužilaštvo neće više moći da angažuju advokate "preko veze" kada su u pitanju odbrane osumnjičenih po službenoj dužnosti. Sada će pozivati kol-centar Advokatske komore Beograda (AKB), gde je upravo završen softver koji omogućava da za službene odbrane budu pozivani advokati po redosledu s liste i da niko ne bude "preskočen".

Na listi je 2.229 beogradskih advokata, po azbučnom redu. Kada policija uhapsi osumnjičenog, koji ne može da plati izabranog branioca, moraće da pozove advokate po redosledu sa liste. Softver će beležiti svaki poziv i biće vidljivo da li se pozvani advokat javio i da li je odbio da bude branilac po službenoj dužnosti u konkretnom slučaju.

Sistem je zasnovan na striktnom poštovanju redosleda advokata na listi i obavezi svih državnih organa da prilikom određivanja advokata kontaktiraju s kol-centrom advokatske komore – kaže Jugoslav Tintor, predsednik AKB-a.

Ovaj sistem će početi s radom u oktobru. Tada će sve policijske stanice i odeljenja kriminalističke policije, tužilaštva i sudovi biti povezani s advokatskim kol-centrom i neće više moći da biraju advokate po sopstvenom nahođenju.

Upravo je završen rad programera na izradi softverske aplikacije koja obezbeđuje tehničke pretpostavke da sudovi, tužilaštva i policija pri određivanju branilaca po službenoj dužnosti pozivaju isti telefon kol-operatera u organizaciji advokatske komore. Na ovaj način će se otkloniti uzrok korupcije – neposredna veza između organa postupka i advokata koji se postavlja, što će uspostaviti transparentan i pravičan sistem u kojem će svi podaci biti javni i proverljivi – objašnjava Tintor.

Softver automatski beleži datum i vreme svakog telefonskog poziva, a operater prilikom javljanja unosi u sistem i dodatne podatke o organu koji upućuje poziv i broju krivičnog predmeta za koji se traži branilac. Operater poziva advokata preko aplikacije koja je programirana da automatski poštuje redosled, bez mogućnosti da vidi redosled i manipuliše postavljenjem.

Svaki razgovor se automatski tonski snima i trajno čuva u sistemu radi kontrole. Aplikacija pruža mogućnost jednostavnog pregleda podataka o svim postavljenim braniocima i onima koji nisu postavljeni jer se nisu odazvali na poziv, uključujući i detalje svakog realizovanog ili propuštenog poziva, kao i pretragu u sistemu za svakog advokata ili za konkretan predmet. To će omogućiti i izradu periodičnih izveštaja koji će biti javni – kaže Tintor.

U organizaciji OEBS-a i advokatske komore održano je osam okruglih stolova na kojima su predstavnici sudova, tužilaštava, policije i advokature postigli saglasnost da ovo pitanje treba sistemski rešiti upravo na ovaj način.

U narednom periodu biće obezbeđena podrška Ministarstva pravde, Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva da svi branioci po službenoj dužnosti i privremeni zastupnici u Republici Srbiji ubuduće budu postavljani posredstvom kol-centra Advokatske komore – kaže predsednik AKB-a.

Očekuje se da će na ovaj način biti trajno otklonjeni uzroci korupcije u funkcionisanju pravosuđa jer se određivanje branilaca preko kol-centra prenosi s organa krivičnog gonjenja na advokaturu, kao samostalnu, nezavisnu i samoregulirajuću profesiju.

– To će pokazati da je Advokatska komora sposobna da uredi ovaj sistem umesto države i demonstrirati snagu i društvenu odgovornost advokature kao profesije – kaže Tintor.

AKB poziva sve advokate koji se nalaze na spisku branilaca po službenoj dužnosti, ili na spisku privremenih zastupnika, da u narednih 15 dana ažuriraju brojeve svojih mobilnih telefona. Svi drugi zainteresovani advokati Beograda pozvani su da se u ovom roku prijave na spiskove.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 03.07.2018.
Naslov: Redakcija