Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONSULTACIJE O PREDNACRTU ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA 5. JULA 2018. GODINE U BEOGRADU


U cilju pripreme privrednih subjekata za punu primenu nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi, Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Švedskom agencijom za hemikalije Kemi organizuje konsultacije o Prednacrtu zakona o biocidnim proizvodima kao dalji korak u usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima sa EU Uredbom o biocidnim proizvodima.

Konsultacije će biti održane u Beogradu 5. jula 2018. godine, sa početkom u 10 časova, PKS, Resavska 15, sala 1.

Cilj je da se privredni subjekti upoznaju sa planovima ministarstva u pogledu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima sa EU Uredbom o biocidnim proizvodima, kao i sa procedurama koje će biti predmet novog Zakona o biocidnim proizvodima i koje će omogućiti da industrija biocidnih proizvoda započne pripreme za primenu Uredbe, odnosno integraciju u jedinstveno tržište EU.

 Kontakt: Dragan Stevanović, T: 011 33 00 947, E: dragan.stevanovic@pks.rs.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 04.07.2018.
Naslov: Redakcija