Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU: PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA PRIVATNO OBEZBEđENJE, KAO I ONI KOJI SU OBRAZOVALI UNUTRAšNJI OBLIK ORGANIZOVANJA OBEZBEđENJA ZA SOPSTVENE POTREBE - SAMOZAšTITNA DELATNOST, KAO I FIZIčKA LICA KOJA RADE U PRIVATNOM SEKTORU BEZBEDNOSTI, U OBAVEZI SU DA STEKNU LICENCU ZA VRšENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEđENJA DO 1. JANUARA 2017. GODINE. PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI DO NAVEDENOG DATUMA NE DOBIJU ODGOVARAJUćU DOZVOLU, NEćE MOćI DA OBAVLJAJU DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEđENJA, A KORISNICI USLUGA IMAćE OBAVEZU DA ANGAżUJU ISKLJUčIVO LICENCIRANE KOMPANIJE I PREDUZETNIKE


U Srbiji radi oko 300 firmi za privatno obezbeđenje koje upošljavaju oko 27.000 ljudi, a iako je rok za njihovo licenciranje 1. januar 2017. godine, MUP je do sada izdao samo osam licenci firmama i 1.297 zaposlenima u toj oblasti.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na sve koji rade u oblasti privatnog obezbeđenja da preduzmu aktivnosti kako bi do početka naredne godine uskladili rad sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015 - dalje: Zakon) i stekli neophodnu licencu.

Nakon 1. januara 2017. godine, privatnim obezbeđenjem neće moći da se bave privredni subjekti koji nisu stekli licencu, kao ni fizička lica bez licence, a oni koji ipak budu radili i bez nje snosiće sankcije predviđene Zakonom, a to važi za privredne subjekte, službenike privatnog obezbeđenja, kao i za one koji koriste usluge privatnih firmi koje nemaju licencu za obavljanje te vrste delatnosti.

Prema rečima načelnice Odeljenja za praćenje i nadzor poslova privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti MUP-a, Nataše Ignjatović, licenciranje zaposlenih na poslovima privatnog obezbeđenja je preduslov za sticanje licenci pravnih lica i preduzetnika.

MUP je do početka 2016. godine doneo sve pravilnike koji omogućuju punu primenu Zakona, i izdao 100 ovlašćenja Centrima za sprovođenje stručne obuke za službenike privatnog obezbeđenja.

Tih centara ima u gotovo svim gradovima, ali Ignjatović upozorava da je proces obuke je prošlo samo 3.656 kandidata koji su se prijavili za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a.

"Od prijavljenih kandidata, stručni ispit je položilo 3.411 njih, izdato je samo 1.297 licenci za fizička lica i osam licenci za pravna lica", rekla je Ignjatović i dodala da se odredbe Zakona odnose i na privredne subjekte koji imaju sopstvenu službu obezbeđenja, tzv. samozaštitnu delatnost.

MUP je formirao dovoljan broj komisija za polaganje stručnog ispita koje rade bez zastoja.

"Imajući u vidu brojnost ovog sektora, prema nekim podacima u Srbiji radi oko 300 firmi za privatno obezbeđenje koje upošljavaju oko 27.000 ljudi, kao i da rokovi koji su propisani Zakonom neće biti pomerani, pozivamo sve koji se bave ovom delatnošću da intenziviraju aktivnosti radi usklađivanja sa odredbama Zakona", rekla je Ignjatović.

Ona je podvukla da je MUP apsolutno spreman da proprati celokupnu proceduru, koja će se sprovesti, ali je ukazala da je potrebna i spremnost svih iz sektora privatnog obezbeđenja da uđu u procese propisane Zakonom.

Kada je reč o Centrima za sprovođenje stručne obuke, Ignjatović je navela da su to pravna i fizička lica koja su aplicirala za sprovođenje obuke, a koja su ispunila propisane prostorno-tehničke, materijalne i stručne uslove.

Na formiranje cene obuke, istakla je, Ministarstvo nije imalo uticaja, jer je to tržišna kategorija.

"Te cene se, prema našim saznanjima kreću od 7.000 dinara, pa naviše", navela je ona.

Kad je reč o sankcijama predviđenim za one koji ne dobiju licencu, a ipak nastave sa radom, Ignjatović objašnjava da su propisane prekršajne sankcije.

"Mi u skladu sa Zakonom možemo da izreknemo mere, poput privremene mere zabrane vršenja određene delatnosti ili određenih poslova onih koji ne rade u skladu sa Zakonom", rekla je Ignjatović.

Inače, licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može se izdati punoletnom fizičkom licu koje je državljanin Srbije, ima najmanje srednju stručnu spremu, koje je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru, psihofizički je sposobna za obavljanje tih poslova.

Takođe, neophodno je da lice bude obučeno u rukovanju vatrenim oružjem, odnosno koje je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako vrši poslove sa oružjem i koje je završilo odgovarajuću obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i položilo stručni ispit pred Komisijom Ministarstva.

Obuke su oslobođeni oni koji imaju tri godine radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, poslovima profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, bezbednosno obaveštajnim poslovima i poslovima izvršenja prekršajnih i krivičnih sankcija.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.07.2016.
Naslov: Redakcija