Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SPECIJALISTIČKA OBUKA SUDIJA I TUŽILACA OSNOVNIH I VIŠIH SUDOVA O PRIMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU U BEOGRADU, NOVOM SADU, NIŠU I KRAGUJEVCU


Pravosudna akademija u skladu sa godišnjim planom nastavlja program obuke sudija i tužilaca za implementaciju Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014).

Nakon održanih 5 ciklusa, za sudije i tužioce osnovnih i viših sudova planirano je da se obuke 6 ciklusa održe po sledećem rasporedu:

23. septembar 2016. godine u Beogradu (sala Pravosudne akademije) - Specijalistički trening 6 za sudije u tužioce sa područja beogradske apelacije; 

30. septembar 2016. godine u Beogradu (sala Pravosudne akademije) - Okrugli sto 6 za sudije u tužioce sa područja beogradske apelacije; 

30. septembar 2016. godine u Novom Sadu (Apelacioni sud) - Specijalistički trening 6 za sudije i tužioce sa područja novosadske apelacije:

07. oktobar 2016. godine u Novom Sadu (Apelacioni sud) - Okrugli sto 6 za sudije u tužioce sa područja novosadske apelacije: 

07. oktobar 2016. godine u Nišu (sala Pravosudne akademije) - Specijalistički trening 6 za sudije i tužioce sa područja niške apelacije; 

21. oktobar 2016. godine u Nišu (sala Pravosudne akademije) - Okrugli sto 6 za sudije i tužioce sa područja niške apelacije; 

21. oktobar 2016. godine u Kragujevcu (sala Apelacionog javnog tužilaštva) - Specijalistički trening 6 za sudije i tužioce sa područja kragujevačke apelacije;

28. oktobar 2016. godine u Kragujevcu (sala Apelacionog javnog tužilaštva) - Okrugli sto 6 za sudije i tužioce sa područja kragujevačke apelacije;

 Teme koje će biti obrađene u ovom ciklusu su:

 (na specijalističkim treninzima)

  • Ispitivanje svedoka na glavnom pretresu
  • Pitanja koja se mogu postavljati
  • Ispitivanje veštaka
  • Uloga suda tokom glavnog pretresa
  • Veštine pisanja presuda
  • Logička ocena dokaza

 (na okruglim stolovima)

  • Skraćeni postupak
  • Ročište za izricanje krivične sankcije
Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 04.07.2016.
Naslov: Redakcija