Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: JMBG SE MOżE PRIKUPLJATI SAMO UZ SAGLASNOST LICA čIJI SU PODACI. UKOLIKO PRUżALAC USLUGE NEDOZVOLJENO USLOVLJAVA SVOJE USLUGE DAVANJEM JMBG, MOGUćE JE PODNETI żALBU NADLEżNOJ INSPEKCIJI, ODNOSNO NADZORNOM ORGANU ODREđENOG MINISTARSTVA. AKO JE REč O NEDOZVOLJENOJ OBRADI PODATAKA, PRIJAVA SE MOżE PODNETI I KANCELARIJI POVERENIKA, KOJI ćE PREKO SVOJIH OVLAšćENIH LICA IZVRšITI NADZOR


Dom zdravlja "Novi Sad" obavestio je građane da zbog uključivanja u integrisani informacioni sistem, pri svakom zakazivanju pregleda kod lekara preko Kol centra pacijent treba operateru da izdiktira svoj jedinstveni matični broj. Kako ističu, time će zakazivanje pregleda biti brže i jednostavnije.

Novosađani se pitaju zašto da nepoznatoj osobi sa druge strane žice daju svoje lične podatke, i da li je moguće umesto JMBG-a dati broj zdravstvene knjižice?

U kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kažu da Dom zdravlja nema zakonskog osnova da preko telefona, a ne u ličnom kontaktu traži podatke o Jedinstvenom matičnom broju građana. Ipak, objašavaju, čuveni JMBG koji sadrži mnoge lične podatke, ima pravo da traži svako od građana Srbije, ali je obaveza građana da ga daju samo onima koji imaju zakonsku osnovu za to.

Kako Dom zdravlja ima kartoteku sa brojevima zdravstvenih knjižica, kao sve lične podatke, ne postoji razlog da traži JMBG od građana, i to preko telefona.

- Podaci o ličnosti obrađuju se samo za svrhu propisanu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) ili ograničeno pristankom lica čije se podaci obrađuju, na način koji je u skladu sa svrhom obrade, uz obrađivanje onoliko podataka koliko je potrebno za donošenje odluke u konkretnoj životnoj situaciji – kaže advokat Dragan Tošić.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka, Rodoljub Šabić, objasnio je da postoje dva osnova na osnovu kojih neko može da dobije od građana JMBG. Prvi je zakonski osnov, a drugi naša saglasnost. U Slučaju Doma zdravlja, saglasnost treba da im da pacijent koji poziva Kol centar. A ako mu zbog nedavanja saglasnosti odbiju uslugu, odnosno da mu zakažu pregled, može da se žali, kažu propisi.

- Jedinstveni matični broj građana drugi mogu prikupljati samo uz našu saglasnost. Odluka je na nama, niko nas ne sme prisiljavati da to učinimo. Ako smatramo da je insistiranje nezakonito i lišeno smisla, a pružalac usluge, na primer nedozvoljeno uslovljava svoje usluge davanjem JMBG, možemo se žaliti nadležnoj inspekciji, odnosno nadzornom organu određenog ministarstva. Ako je reč o nedozvoljenoj obradi, prijava se može podneti i kancelariji Poverenika, koji će preko svojih ovlašćenih lica izvršiti nadzor – rekao je Šabić.

Novosađani koji ne žele da radnicima Kol centra daju svoje podatke, i dalje mogu to da obave da pozivom brojeva svojih izabranih lekara ili odlaskom na šalter kod medicinske sestre izabranog lekara.

U Republici Srbiji postoji nekoliko hiljada ljudi koji nikada nisu imali priliku da dobiju svoj JMBG, a i da su tu priliku imali, a pravo ostvarili možda bi imali svog "dvojnika" jer u Srbiji postoji oko 5.000 istih jedinstvenih matičnih brojeva.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, I. V., 02.07.2016.
Naslov: Redakcija