Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: MINISTARSTVO GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE POKREćE KONTROLU O POšTOVANJU ZAKONSKIH ROKOVA ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKIH GRAđEVINSKIH DOZVOLA. PROTIV ONIH KOJI NE POšTUJU ZAKONSKE ROKOVE BIćE POKRENUTI PREKRšAJNI POSTUPCI


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obezbedilo je 102 računara u cilju efikasnijeg izdavanja elektronskih građevinskih dozvola i oni će biti raspodeljeni lokalnim samoupravama i drugim organima koji sprovode elektronsku proceduru, saopšteno je iz tog Ministarstva.

U narednom periodu biće bolje kontrolisano da li se poštuju zakonski rokovi za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola.

Kontrola se sprovodi tako što se u Sistem za elektronsko podnošenje prijava unose rokovi u kojima lokalne samouprave, katastar, javna preduzeća i drugi nadležni organi izdaju rešenja i saglasnosti, a protiv onih koji ne poštuju zakonske rokove biće pokrenuti prekršajni postupci, navodi se u saopštenju Ministarstva.

U cilju povećanja efikasnosti procedura, započeto je i mapiranje najčešćih grešaka u procesu izdavanja dozvola, kako bi se postojeći postupci dodatno skratili, a izdavanje dozvole ubrzalo.

Predstavnici Ministarstva nastaviće i u narednom periodu da na terenu obilaze lokalne samouprave i kontrolišu primenu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.07.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija