Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Polaganje vozačkog ispita čeka se i do šest meseci, zbog nedostatka licenciranih ispitivača


Nekoliko hiljada budućih vozača u Srbiji čeka i po šest meseci na polaganje vozačkog ispita za B kategoriju.

Nedovoljan broj ispitivača sa licencom MUP-a, kako ističu u auto-školama je glavni razlog što kandidati mesecima čekaju na polaganje vozačkog ispita.

"U toku dana maksimalno može sedam kandidata da polaže praktičan ispit ako se radi o B kategoriji, a ukoliko je D ili C kategorija onda pet ili šest kandidata. Zakonska obaveza za sprovođenje praktičnog ispita za dodelu termina su dva termina u toku meseca i zbog toga se kumulativno stvara veliki broj kandidata koji čeka na praktični ispit", objašnjava predsednik Upravnog odbora Asocijacije auto-škola Srbije Milan Krstić.

U toku polaganja praktičnog ispita na poligonu, u vozilu na suvozačevom mestu sedi ispitivač iz auto-škole koji govori kandidatu kojom trasom da vozi, zapisuje listu bodova o greškama i vodi računa o bezbednosti. Na zadnjem sedištu je ispitivač sa licencom MUP-a koji vodi svoju bodovnu listu.

Na završni čin obuke kandidati će morati da čekaju na red.

"Kandidati su završili praktični deo obuke i stekli uslove za polaganje praktičnog dela vozačkog ispita čekaju u proseku bar dva meseca u Beogradu, a u unutrašnjosti čekaju i po nekoliko meseci. Kada su u pitanju kandidati koji kreću sa obukom moraju da prođu deo teoretske obuke i teoretskog ispita, praktičnu obuku i onda opet čekanje tri meseca", navodi predavač i instruktor u auto-školi Milenko Jezdimirović.

Po Pravilniku o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015, 104/2015, 77/2016, 82/2016 - ispr., 63/2017 i 112/2017), za vreme polaganja ispita, kandidat ima na raspolaganju 10 minuta na poligonu i 25 minuta vožnje na putu. Oba ispitivača moraju dati pozitivnu ocenu za položeni ispit. Od broja instruktora zavisi i broj časova za obuku kandidata.

"To znači da škola koja ima pet instruktora u toku meseca obuči oko 35 kandidata a maksimalno dobije mogućnost da ispita 14. Pod uslovom da svi iz prvog puta polože praktični ispit imaćemo problem sa 21 kandidatom koji ostaju da čekaju sledeći mesec i naredni termin", kaže Krstić.

Čak četiri pravilnika određuju uslove za obuku kandidata. Jedan se odnosi na poligon za vožnju.

"Mi smo imali problem u oktobru mesecu, i ne samo mi, jer smo morali da nađemo vlasnika ili korisnika koji je uknjižen kao takav i da sa njim potpišemo ugovor o zakupu prostora, da ga obeležimo, da ga obezbedimo i tek onda podnesemo zahtev MUP-u za dobijanje dozvole", rekao je Jezdimirović.

U Beogradu trenutno ima 110 auto-škola a ukupno 24 licencirana ispitivača MUP-a što je nedovoljan broj. Još teža situacija je u Novom Sadu, Zaječaru i Sremskoj Mitrovici a nameće se i problem šta će se desiti ako neki od ispitivača ode u penziju, na koji način će se pronaći njegova zamena.

Izvor: Vebsajt RTS, Vladimir Palikuća, 31.05.2019.
Naslov: Redakcija