Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KOMITET ZA ELIMINACIJU DISKRIMINACIJE ŽENA: Srbiji dato još 28 preporuka


Komitet za eliminaciju diskriminacije žena dao je 28 dodatnih smernica Srbiji šta bi trebalo raditi u toj oblasti u periodu do 2021. godine, izjavila je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

Potrebno je povećati broj žena koje učestvuju u političkom životu, posebno na lokalnom nivou, rekla je Paunović.

Ona je podsetila da je delegacija Srbije početkom godine Komitetu predstavila četvrti periodični izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena i istakla da je to telo pozdravilo sve što je urađeno za četiri godine.

Navela je da je Komitet posebno ukazao na probleme višestruke diskriminacije i neophodnost da se na tom planu pojačaju aktivnosti - preporuka je da se urade dodatna istraživanja položaja žena na selu.

Prema njenim rečima, Komitet ukazuje da treba nastaviti sa aktivnostima na unapređenju položaja žena sa invaliditetom, Romkinja, ekonomskog osnaživanja žena i da je potrebno povećati broj žena koje učestvuju u političkom životu posebno na lokalnom nivou.

Višestruka diskriminacija znači, objašnjava Paunovićeva, da se na primer, žene sa invaliditetom, pored činjenice da su pripadnice ženskog pola, imaju invaliditet, suočavaju sa raznim vidovima diskriminacije po više osnova, imaju problem u zapošljavanju, obezbeđivanju zdravstvene zaštite.

Paunović kaže da je počeo rad na preporukama tako što se resori u Vladi zadužuju za sprovođenje svake od ovih preporuka, a utvrdiće se i rok koji je potreban da svaka pojedinačna preporuka bude sprovedena.

Potrebno je raditi i na jačanju svesti, rekla je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava i istakla da je broj preporuka nešto manji u odnosu na zemlje u regionu.

"Oblasti su slične, slične su teme, ali ono po čemu se razlikujemo je da smo jedini uspostavili mehanizam kroz koji pratimo kako se sve sprovodi u praksi", rekla je Paunović.

Izvor: Vebsajt Novosti, 03.06.2019.
Naslov: Redakcija