Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA: Međubankarske naknade za kartice biće ograničene na 0,2 odsto od vrednosti transakcije za debitne i na 0,3 procenta za kreditne kartice


Međubankarske naknade za transakcije koje se obavljaju platnim karticama biće ograničene na 0,2 odsto od vrednosti transakcije za debitne i na 0,3 procenta za kreditne kartice.

"U prelaznom periodu od šest meseci, kako bi se banke prilagodile ovim uslovima, primenjivaće se ograničenje od 0,5 odsto za debitne i 0,6 odsto za kreditne kartice", navela je guvernerka Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, obrazlažući Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.

Guvernerka je objasnila da kada u prodavnici plaćamo račun karticom, banka koja je postavila POS terminal za prijem kartica kod tog trgovca (banka primalac) plaća tzv. međubankarsku naknadu banci koja je izdala karticu potrošaču (banka izdavalac).

U praksi, banka primalac prevaljuje tu naknadu na trgovce, preko trgovačke naknade, koji taj trošak ugrađuju u cenu robe i usluga, tako da u konačnom ishodu, ceh plaćaju potrošači.

"Međubankarske naknade, koje propisuju internacionalni kartični sistemi za Srbiju su među najvišim u Evropi i trenutno iznose najmanje 0,9 do 1,0 odsto vrednosti transakcije, dok za pojedine kartične proizvode idu i do 2,0 procenta", rekla je Tabakovićeva.

Drugim rečima, istakla je ona, građani Srbije indirektno plaćaju višestruko više međubankarske naknade od onih na tržištima EU, gde su ove naknade ograničene upravo na 0,2 odsto za debitne, odnosno 0,3 odsto za kreditne kartice.

"To ograničenje je u EU u 2016. godini dovelo do rasta broja POS terminala za 11,7 procenata, i povećanja broja transakcija karticama za 12,2 odsto. Slično očekujemo i kod nas", navela je guvernerka.

NBS, pored toga, ovim Predlogom zakona predviđa i obavezu banke da trgovcu kod kog postavlja POS terminal, nudi i obračunava trgovačke naknade pojedinačno za različite vrste i brendove platnih kartica, a ne zbirno kao do sada, što je omogućavalo da kartice s nižim troškovima subvencionišu upotrebu skupljih kartica.

"Cilj ove norme je da trgovac bude upoznat s tim koje kartice mu generišu više troškove, a zakon će omogućiti trgovcima da prave izbor i da prihvataju samo one kartične proizvode koji nose niže troškove, a ne sve kartice, kako je danas slučaj", navela je Tabakovićeva.

Zakonom će biti zabranjen i nedozvoljeni uticaj banke na trgovca.

"Banke i kartični sistemi plaćanja neće moći trgovcu da zabrane da usmeri potrošača na jeftinije kartice", rekla je guverner NBS.

Od 97 procenata novčanih transakcija građana putem platnih kartica u zemlji, čak 80 procenata se obrađuje u inostranstvu u stranim platnim sistemima u koje država nema uvid, niti nadzor nad njima, rekla je Tabakovićeva.

Ona je navela da su u toku 2017. godine kartice bile najpopularniji način plaćanja u Srbiji i da je njihovom upotrebom realizovano 57 odsto ukupnog broja novčanih transakcija.

"Celokupna obrada transakcija se obavlja u inostranstvu, u platnim sistemi u koje država nema nadzor i uvid. Predložili smo da se besplatno izdaju kartice za koje se obrada obavlja u platnom sistemu u Srbiji", rekla je guverner.

Istakla je da se radi o predlogu zakona koji uređuje poslovanje s platnim karticama u našoj zemlji prvi put na celovit i sveobuhvatan način.

Cilj je, kaže, da se podstakne rast bezgotovinskog plaćanja u Srbiji, kao i da se zaštite korisnici platnih kartica i poveća konkurentnost na tržištu.

Visoki troškovi pri korišćenju platnih kartica su jedan od razloga zašto značajan broj malih trgovaca nema POS terminale i ne prihvataju kartice, dodale je Tabaković.

Predlogom zakona predviđeno je smanjenje troškova prihvatanja platnih kartica, što će omogućiti povećanje broja prodajnih mesta na kojima je moguće da građani platnom karticom plate robu i usluge.

Ograničavanjem međubankarskih naknada trgovcima se otvara mogućnost da postavljanjem POS terminala pod povoljnijim uslovima privuku nove potrošače i bolje se pozicioniraju na tržištu.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija