Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Zakon je na snazi od 1. juna 2017. godine i podrazumeva hitne mere kao što su udaljavanje nasilnika iz stana, ukoliko živi sa žrtvom, i zabranu prilaska žrtvi. Predviđene su disciplinske kazne za tužioce i sudije, odnosno prekršajne kazne za policijske službenike i sve one za koje se u konkretnom slučaju utvrdi da su znali da se nasilje dešava, ali ga nisu prijavili


Velike i važne novine u srpsko zakonodavstvo uneo je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), u kojem se kao najveći pomak u prevenciji i suzbijanju nasilja izdvajaju dve hitne mere – udaljavanje nasilnika iz stana na mesec dana (bez obzira na to da li je vlasnik on, njegova porodica, ili je reč o iznajmljenom stambenom prostoru), kao i zabrana prilaska ili kontaktiranja sa žrtvom.

Kršenje hitnih mera predstavlja prekršaj za koji je predviđena kazna zatvora do 60 dana. Cilj tih odredbi je da blaži oblici nasilja u porodici ne prerastu u višegodišnje zlostavljanje.

Osim hitnih mera, Zakon predviđa i koordinaciju i obuku svih službi nadležnih za sprečavanje nasilja, te se ne sme dogoditi da nadležni organ kojem se prijavi nasilje, a to je najčešće policija, ne reaguje blagovremeno i ne omogući adekvatnu zaštitu žrtve.

"Ako posle procene rizika ustanovi neposrednu opasnost od nasilja u porodici, nadležni policijski službenik donosi naređenje kojim izriče hitnu meru učiniocu koji je doveden u nadležnu organizacionu jedinicu policije. Uporednopravna iskustva iz drugih zemalja dokazuju da tzv. 'no contact order' (zabrana prilaska) smanjuje nasilne incidente za 80 posto", naglašava Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka.

U svakoj policijskoj upravi, u svakom sudu i javnom tužilaštvu moraće da postoje osobe koje su prošle adekvatnu obuku za postupanje u takvim slučajevima. Prijave partnerskog nasilja rešavaće se po hitnom i ubrzanom postupku.

Za nepoštovanje tih odredbi predviđene su disciplinske kazne za tužioce i sudije, odnosno prekršajne kazne za policijske službenike i sve one za koje se u konkretnom slučaju utvrdi da su znali da se nasilje dešava, ali ga nisu prijavili.

Ako je suditi prema izmeni postojećeg zakonodavstva i izjavama državnih zvaničnika, čini se da postoji politička volja da se nasilju stane na put. A da li je društvo u kojem se problemi i dalje rešavaju tako što se "lupi šakom o sto" rešeno da više ne "žmuri" na nasilje, pokazaće broj sudskih presuda i prekršajnih, odnosno disciplinskih prijava.

Nova zakonska rešenja koja imaju za cilj sprečavanje partnerskog i seksualnog nasilja donesena su u sklopu borbe države protiv porodičnog nasilja, u kojem je do maja ove godine ubijeno 13, u celoj prošloj godini 31, a u proteklih 10 godina više od 330 žena.

Na promene u domaćem zakonodavstvu Srbija se obavezala ratifikacijom Konvencije Saveta Evrope, tzv. Istanbulske konvencije, u oktobru 2013. godine.

Odnos prema polnom i porodičnom nasilju, podrška žrtvama i krivično gonjenje nasilnika predmet su i pregovaračkog Poglavlja 23, koje je Srbija u julu 2016. otvorila sa Evropskom unijom.

Izvor: Vebsajt RTS Aleksandra Trajković, 01.06.2017.
Naslov: Redakcija