Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRATEGIJA ZA PODRšKU RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEćA, PREDUZETNIšTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE: USKLAđIVANJE SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM


Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da je za Srbiju, kao kandidata za članstvo u EU, od izuzetnog značaja da se, kada je reč o razvoju malih i srednjih preduzeća, u što većoj meri uskladi sa evropskim zakonodavnim okvirima.

"To potvrđuju i strateška dokumenta u ovoj oblasti, ali i posvećenost tom procesu još od 2003. godine, od Evropske povelje za mala preduzeća", rekao je Sertić na konferenciji USAID-a o malim i srednjim preduzećima.

Ministar je istakao i značaj primene Akta o malim preduzećima u Srbiji i pored toga što taj dokument nije obavezujući deo zakonodavstva i što članice u oblasti politike razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva imaju slobodu u njenom kreiranju.

U taj proces je, kako je rekao, uključeno 25 institucija, što potvrđuje kompleksnost politike razvoja malih i srednjih preduzeća, ali i njen značaj imajući u vidu da ovaj sektor čini najveći deo privrede zemlje.

Sertić je podsetio da kod nas 99,8 odsto privrednih subjekata čine mikro, male i srednje firme, koje generišu dve trećine prometa i zaposlenosti, i pritom učestvuju sa 43,2 odsto u izvozu nefinansijskog sektora.

"Zato je neophodno da se u svim elementima vođenja ekonomske politike prvo polazi od njihovih potreba i efekata koje će novi propisi ili mere imati na njih", rekao je Sertić.

On je podsetio da je okvir politike razvoja malih i srednjih preduzeća u Srbiji promenjen u odnosu na poslednji ciklus izveštavanja o sprovodenju Akta o malim preduzećima koji je sproveden u 2011. godini, usvajanjem novog strateškog dokumenta - Strategije za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine.

Prilikom izrade Strategije, kako je rekao, kao referentni okvir korišćen je upravo Akt o malim preduzećima, uz uvažavanje specificnosti poslovnog ambijenta u Srbiji.

Strategija se, podseća ministar, bazira na šest stubova, odnosno prioritetnih oblasti u narednom petogodišnjem periodu, a to su unapredenje poslovnog okruženja, pristupa izvorima finansiranja i novim tržistima, razvoju ljudskih resursa, jačanju održivosti i konkurentosti malih i srednjih preduzeća i razvoju i promociji preduzetničkog duha i podsticanju preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva.

"Na osnovu prioritetnih mera definisanih Strategijom, izrađen je i Akcioni plan za njeno sprovođenje za 2015. sa projekcijom za 2016. godinu, koji dalje te mere prevodi u konkretne aktivnosti čija će realizacija doprineti unapređenju, daljem rastu i razvoju sektora malih i srednjih preduzeća", zaključio je ministar privrede.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 04.06.2015.