Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: ODRżANA 51. SEDNICA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-BUDżETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA: FISKALNOM SAVETU ODOBRENO DODATNO RADNO ANGAżOVANJE LICA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA, USVOJEN PREDLOG ODLUKE O UNUTRAšNJEM REDU U DVE ZGRADE SKUPšTINE SRBIJE


Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, održanoj 4. juna 2015. godine, razmotren je zahtev Fiskalnog saveta za davanje saglasnosti za dodatno radno angažovanje lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Obrazlažući zahtev, sekretar Fiskalnog saveta Zlatiborka Andrejević, naglasila je da je od 17 sistematizovanih izvršilaca, zaposleno četiri izvršioca, koja sa tri člana Fiskalnog saveta čine ukupno sedam zaposlenih državnih službenika i imenovanih lica. Ona je precizirala da se zahtevom traži saglasnost za produženje ugovora za pet lica, a za dvoje saglasnost za angažovanje po potrebi.

Članovi Obora jednoglasno su dali saglasnost na zahtev Fiskalnog saveta za dodatno radno angažovanje lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

U nastavku rada članovi Odbora razmotrili su Predlog odluke o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine. Predlog odluke obrazložila je generalni sekretar, Jana Ljubičić. Ona je istakla da se odluke koje su na snazi odnose na red u zgradi koja se nalazi u Ulici kralja Milana, a kako Narodna skupština od 2006. godine koristi i zdanje na Trgu Nikole Pašića, neophodno je donošenje akta koji bi na jedinstven način regulisao unutrašnji red u oba objekta.

"Predloženom odlukom se u najširem smislu uređuje red u obe zgrade Narodne skupštine. Propisana je detaljnija procedura u vezi sa ulaskom lica u objekte, osim službenih poseta predviđene su i individualne i grupne posete radi upoznavanja skupštinske baštine, kao i praćenja sednice Narodne skupštine sa galerije. Takođe, posebna pažnja posvećena je korišćenju radnih i drugih prostorija u objektima, naročito u Domu Narodne skupštine", precizirala je Ljubičić.

U prostorijama tih zgrada, kako je navedeno u odluci, zabranjeno je isticanje simbola i obeležja političke stranke i strane države, transparenata ili drugih vizuelnih i pisanih poruka ili drugog propagandnog materijala u političke i druge svrhe, osim u prostorijama gde su poslaničke grupe.

Prostor oko zgrada republičkog parlamenta ne može da se koristi za održavanje javnih skupova, piše u toj odluci, u kojoj se navodi, pored ostalog, i da se alkoholno piće koje je namenjeno za protokolarnu svrhu unosi samo uz saglasnost sekretara.

Generalna sekretarka dodala je i da se priprema konačna verzija odluke o akredicijama i uslovima za rad novinara u Narodnoj skupštini.

Članovi Odbora jednoglasno su usvojili Predlog odluke o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine.

Izvor: Press služba Narodne skupštine Srbije, 04.06.2015.