Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AUKCIJA šESTOMESEčNIH DRžAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE - PRODATO 93,34 ODSTO EMISIJE


Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 04. juna 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 3.000.000.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 12.305.480.000 dinara, odnosno 410,18 odsto obima emisije.

Realizovano je 280.005 komada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.800.050.000,00 dinara, odnosno 93,34 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 5,25 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 03. decembra 2015. godine.

Stopa prinosa po kojoj su prodate hartije od vrednosti niža je za 1,75 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartije od vrednosti iste ročnosti emitovane početkom marta 2015. godine.

Primanje po osnovu zaduživanja, koje je obezbeđeno na aukciji državnih hartija od vrednosti Republike Srbije, biće iskorišćeno za finansiranje obaveza, koje dospevaju po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti, te stoga ovo zaduživanje neće uticati na promenu stanja javnog duga.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 04.06.2015.