Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Izmene Zakona će olakšati internacionalizaciju biznisa u Srbiji i pružiti više prava malim akcionarima, a postojaće i dve nove forme organizovanja – evropsko akcionarsko društvo i evropsko ekonomsko interesno društvo


Početkom maja 2017. godine pri Vladi Republike Srbije oformljena je nova radna grupa, čiji je zadatak da pripreme izmene i dopune Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 - dalje: Zakon). Novi zakonski tekst bi pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije trebalo da se nađe krajem 2017. godine, a ako bude usvojen po planu, trebalo bi da počne da se primenjuje od 2018. godine.

To će olakšati internacionalizaciju biznisa u Srbiji i pružiti više prava malim akcionarima, a postojaće i dve nove forme organizovanja – evropsko akcionarsko društvo i evropsko ekonomsko interesno društvo.

Novine koje su predviđene nedavno je predstavio v. d. pomoćnika ministra privrede Dušan Vučković. On ja najavio i da će privredna društva moći da presele sedište kompanije u bilo koju zemlju članicu EU bez većih administrativnih prepreka.

O tome hoće li lakša selidba sedišta kompanije van Srbije uticati na poslovanje u našoj zemlji, i kako, profesor sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu dr Blagoje Paunović kaže: "To je svakako dobra novina jer će kompanije moći da biraju sedište ili partnera s kojim će nastaviti poslovanje prema svom interesu", objašnjava on.

Ponegde će to biti niži porezi ili druge dažbine, a za pojedine kompanije selidba će biti prilika da budu bliže partnerima sa kojima sarađuju. Tu je još jedan bitan činilac koji im može odgovarati: pojedine kompanije će selidbom biti bliže povoljnijim izvorima finansiranja u EU, a to svakako nije zanemarljivo kada se donosi odluka o sedištu poslovanja.

Profesor Paunović naglašava da se ne treba plašiti da će sve kompanije otići iz Srbije. Mnoge od njih ovde su došle da posluju baš zbog uslova koji su za njihovu branšu povoljniji, bilo da se to odnosi na niže poreze i druge dažbine, niže cene poslovnog prostora i slično.

Osim lakše internacionalizacije biznisa, tu je i deo izmena Zakona koji se odnosi na zaštitu malih preduzeća te na preciznije odredbe vezane za likvidaciju preduzeća.

"Izmene Zakona će regulisati zaštitu malih akcionara, a odredbe o prinudnom otkupu akcija biće preciznije", dodao je Vučković. "Događalo se da zainteresovane strane pokrenu tužbu u toku otkupa akcija, a po propisima važećim u Srbiji, ceo postupak se zaustavlja dok se spor ne reši, a pauza često potraje mesecima. Ostalo je nejasno i pitanje da li se nakon pauze primenjuje cena koja je važila pre spora ili ona koja je u tom trenutku u ponudi, pa i to mora da se reguliše".

U Ministarstvu privrede smatraju da to treba regulisati u korist zaštite malih akcionara, a kako će to biti urađeno, biće jasnije kada izmene Zakona budu spremne.

Usvajanjem izmena Zakona Srbija će ga harmonizovati sa zahtevima Poglavlja 6 u pregovorima s Evropskom unijom, koje se odnosi baš na prava privrednih društava. Izmene Zakona omogućiće se transnacionalna spajanja, odnosno privredna društva koja posluju u Srbiji moći će da se pripoje kompanijama koje rade u EU ili će moći zajedno da formiraju novo društvo.

Lako se možete upoznati sa svim novostima izmena Zakona o privrednim društvima. Osim opširnog priručnika o izmenama i dopunama ZPD-a Paragraf organizuje i savetovanje na temu “Početak primene novog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima”. Za više informacija o savetovanju kliknite ovde.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 04.05.2017.
Naslov: Redakcija