Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu 15. maj 2017. godine. Do dospelosti poreske obaveze po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za poresku godinu, obveznik porez plaća akontaciono - u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine


Vlasnike nepokretnosti do 15. maja 2017. godine čeka plaćanje druge ovogodišnje rate poreza na imovinu. Većina gradova i opština još nije donela rešenja za 2017. godinu, tako da i majsku ratu treba plaćati akontativno prema prošlogodišnjem rešenju. Reč je o obavezi koja iznosi četvrtinu ukupne sume razrezanog poreza iz 2016. godine, a prvu su obveznici bili dužni da plate sredinom februara.

Ukoliko to nisu učinili, najbolje je da požure sa uplatom jer zatezna kamata iznosi 14 odsto godišnje na neplaćene obaveze, a to je skuplje od svih bankarskih stopa. Osim toga, mogu biti i novčano kažnjeni s 5.000 dinara, i to za svaki kvartal za koji se obaveza ne izmiri.

Već je uobičajena praksa da opštine rešenja izdaju početkom leta pa treba očekivati da će i za 2017. godinu većini vlasnika nepokretnosti rešenja stići tek pred uplatu treće rate u avgustu mesecu. Naravno, ima i izuzetaka.

Kada se donose parametri za razrez tog poreza, opštinske poreske administracije imaju u vidu cene kvadratnog metra nekretnine i promet nekretnina iz prethodne godine. S te strane obveznici mogu biti prilično mirni jer su ti iznosi 2016. godine uglavnom mirovali ili su čak cene pale, posebno u seoskim sredinama.

Ukoliko uporede rešenja, mnogi vlasnici stanova, posebno u zgradama iste kvadrature, mogu biti iznenađeni razlikama u sumama. Mesta iznenađenju ne mora biti. Vlasnici kuća i stanova koji u njima žive imaju olakšicu, odnosno porez im se umanjuje 50 odsto. Za one čija je adresa na drugom mestu to ne važi. Oni moraju da plate pun porez.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 04.05.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija