Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG UREDBE KOJOM SE UTVRĐUJE PROGRAM OSTVARIVANJA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025 SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE, ZA PERIOD 2017. DO 2023. GODINA: Rok za komentare 15. maj 2017. godine


Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije je saglasno članu 5 i 6. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014) pripremilo Predlog Uredbe kojom se utvrđuje Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025 sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. do 2023. godina.

Sve primedbe i sugestije na Predlog uredbe potrebno je dostaviti na Formularu na email adresu: biljana.ramic@mre.gov.rs u periodu do 15.05.2017. godine, sa naznakom POS KOMENTARI.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rudarstva i energetike, 03.05.2017.
Naslov: Redakcija