Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: KO LAżAN NOVAC KOJI JE PRIMIO KAO PRAVI, PA SAZNAVšI DA JE LAżAN, STAVI U OPTICAJ ILI KO ZNA DA JE NAčINJEN LAżAN NOVAC ILI DA JE LAżAN NOVAC STAVLJEN U OPTICAJ, PA TO NE PRIJAVI, KAZNIćE SE NOVčANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO TRI GODINE


Ukoliko otkrijete da kod sebe imate falsifikovanu novčanicu, propisi nalažu da je odmah prijavite najbližoj policijskoj stanici.

Pripremite se, međutim, da ćete u MUP morati da date detaljno objašnjenje kada ste, odakle i kako došli u posed sumnjivog novca i praktično dokažete da niste falsifikator, a onima koji pak ne žele da se bakću sa prijavljivanjem zaprećena je kazna zatvora do tri godine.

Prema podacima Narodne banke Srbije (NBS), na ulicama Srbije najviše je falsifikovanih novčanica od 2.000 dinara, dok je evro najviše lažirana strana valuta i ima je 3,2 puta više u opticaju nego 2015. godine. Najviše je falsifikovanih apoena od 50 i 100 evra.

U MUP objašnjavaju da građani koji posumnjaju da poseduju falsifikovanu novčanicu moraju da je prijave najbližoj policijskoj stanici. Ista će im biti oduzeta, a građaninu koji ju je prijavio biće izdata potvrda o privremeno oduzetim predmetima.

- Takođe, policija će sačiniti i službenu belešku primljenu od građanina. Novčanica za koju se sumnja da je falsifikovana dostavlja se Narodnoj banci Srbije na ekspertizu. Narodna banka policiji dostavlja izveštaj o izvršenoj ekspertizi u kom se navode karakteristike falsifikovane novčanice. Po dobijanju izveštaja, uz saglasnost tužilaštva, preduzimaju se mere i radnje u cilju otkrivanja počinilaca krivičnog dela falsifikovanja novčanica - kažu u MUP.

Ipak, budite spremni da ćete policiji morati detaljno da opišete odakle vam sumnjiva novčanica što može da bude vrlo neprijatno.

U NBS savetuju građanima da ako im neko u trgovini ponudi sumnjiv novac, isti odbiju i zatraže drugu novčanicu, a ako naknadno posumnju da im je u novčaniku falsifikat, odmah da ga predaju policiji ili banci.

- Ovo je zakonska obaveza,a osoba koja sumnja u ispravnost novca i isti pusti u dalji opticaj u opasnosti je da krivično odgovara - navode u NBS. Dodaju da po izvršenoj ekspertizi falsifikati ostaju u NBS bez nadoknade, a ako je original, podnosilac novca dobija nazad njegovu vrednost.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)

KRIVIČNA DELA PROTIV PRIVREDE

Falsifikovanje novca

Član 223

(1) Ko napravi lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko u istoj nameri preinači pravi novac, kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina i novčanom kaznom.

(2) Ko pribavlja lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko lažan novac stavlja u opticaj, kazniće se zatvorom od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(3) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana napravljen, preinačen, stavljen u promet ili pribavljen lažan novac u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara, odnosno odgovarajući iznos u stranom novcu, učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina i novčanom kaznom.

(4) Ko lažan novac koji je primio kao pravi, pa saznavši da je lažan, stavi u opticaj ili ko zna da je načinjen lažan novac ili da je lažan novac stavljen u opticaj, pa to ne prijavi,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine
.

(5) Lažan novac oduzeće se.

Izvor: Vebsajt Kurir, 03.05.2016.
Naslov: Redakcija