Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROCEDURA PONIŠTAVANJA ČEKOVA GRAĐANA: PRAVILO JE DA čIM PRIMETI NESTANAK čEKOVA, VLASNIK ODE U SVOJU BANKU I TO PRIJAVI, A SLUżBENIK ćE IH NA LICU MESTA OZNAčITI KAO NEVAżEćE. AKO SU UKRADENI čEKOVI ODMAH UNOVčENI, šTETU ćE PRETRPETI SAMO VLASNIK, JER ćE BANKA U SVAKOM SLUčAJU REALIZOVATI TE BLANKETE


Žrtve lopova najčešće odmah prijavljuju krađu platnih kartica i dokumenata, ali zaboravljaju na čekove. Upravo ova greška može puno da ih košta, jer kradljivci postaju sve dovitljiviji pri unovčavanju ovih blanketa. Tada ceo trošak pada na teret vlasnika čekova, iako je prijavio njihov nestanak. Da bi povratio svoj novac, vlasnik čekova mora da se žali sudu, a proces može da košta i do 100.000 dinara.

Mnogi se obraćaju Narodnoj banci Srbije (NBS) u nadi da će im ona pomoći, ali tamo mogu da dobiju samo savet šta bi trebalo da urade kada ostanu bez čekova. Pravilo je da čim primeti nestanak čekova, vlasnik ode u svoju banku i to prijavi, a službenik će ih na licu mesta označiti kao nevažeće.

Ipak, ako su ukradeni čekovi odmah unovčeni, štetu će pretrpeti samo vlasnik, jer će banka u svakom slučaju realizovati te blankete. Banka nije u obavezi da odbije naplatu na teret klijenta samo na osnovu njegove prijave da je ček ukraden ili ukoliko potpis na njemu nije isti niti sličan potpisu vlasnika. 

U NBS kažu da je neophodno utvrditi sve činjenice značajne za ocenu da li je reč o čeku koji je ukrao i izdao lopov. 

"Bitno je da se dokaže da je krađa prijavljena i banci i nadležnom MUP Srbije, kao i da se obavi provera da li je počinilac dela pronađen. Rok je mesec dana u od prijavljivanja. Utvrđuje se i da li je pokrenut i okončan poseban postupak za amortizaciju čeka pred nadležnim sudom. Potrebno je još i pouzdano utvrditi da li je takav ček potpisalo neovlašćeno lice, a to će veštačenjem utvrditi stručnjak grafološke struke", naveli su u NBS-u.

Procedura za poništenje čeka se obavlja davanjem predloga nadležnom sudu. To može da učini korisnik tekućeg računa ili firma koja je došla u posed čeka prodajom robe ili obavljanjem određene usluge. Sud na osnovu propisa donosi rešenje o poništavanju označenih čekova. Pravosnažno rešenje suda posle toga se dostavlja banci, koja evidentira da su ti čekovi ugašeni. 

Oštećeni građani mogu da podnesu tužbu protiv osobe koja je primila ukradeni ček na naplatu. To podrazumeva da je trgovac nesavesno postupio, odnosno da nije obavio pravilnu identifikaciju klijenta koji je kupljenu robu plaćao čekom, što je trebalo da učini upoređivanjem potpisa na čeku i kartici, kao i uvidom u važeću ličnu kartu.

Izvor: Vebsajt 021.rs, 04.05.2016.
Naslov: Redakcija