Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU


Predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku omogućiće zaštitu interesa građana i doprineti usavršavanju pravosudnog sistema u Srbiji, izjavio je danas pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović.

Obrazlažući predloženi zakona na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Skupštini Srbije, Backović je rekao da je u predloženom zakonu sistemski objedinjen skup pravila koja su se nalazila u različitim propisima.

Prema njegovim rečima, predloženi zakon omogućava strankama u postupku da podnesu prigovor predsedniku suda ako nisu zadovoljni brzinom postupka.

Predsednik suda zatim na osnovu izveštaja sudije i tužioca donosi dalju odluku o postupku, kazao je Backović i dodao da sudija ima rok od dva meseca da donese odluku.

On je naveo da je predloženim zakonom propisano i da stranka može da podnese tužbu za novčano obeštećenje ako joj je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku i da ono može da iznosi od 300 do 3.000 evra.

Odbor je na sednici usvojio predloženi zakon u načelu, a usvojen je i Protokol broj 15 kojim se menja Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Izvor: www.rts.rs