Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKON O IZMENI ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA


Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11 i 32/13 - US), u članu 351. stav 4. reč: "pet" zamenjuje se rečju: "osam".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u činjenici da je članom 351. stav 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11 i 32/13 - US), propisano da postojeće vozačke dozvole važe do isteka roka važenja naznačenog u vozačkoj dozvoli, a najkasnije do pet godina od stupanja na snagu ovog zakona.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima stupio je na snagu 10. juna 2009. godine, što znači da stare vozačke dozvole važe do 10. juna 2014. godine.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, 3.385 624 vozača poseduje staru vozačku dozvolu. Od 4. januara 2011. godine kada su počele da se izdaju nove vozačke dozvole izdato je 2.155 611 vozačkih dozvola (u taj broj ulaze i novi vozači kojima je dozvola izdata prvi put).

Kako bi se svim građanima omogućila blagovremena zamena starih vozačkih dozvola, predložena je izmena člana 351. stav 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima čime je rok za zamenu vozačkih dozvola produžen za još tri godine, odnosno do 10. juna 2017. godine.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđeno je produženje roka važenja postojećih vozačkih dozvola, odnosno roka za zamenu starih vozačkih dozvola.

Članom 2. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajati posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Obzirom da vozačke dozvole na starom obrascu važe do 10. juna 2014. godine, a da donošenje ovog zakona nije bilo moguće u tehničkom mandatu Vlade, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, kako bi ovaj zakon što pre stupio na snagu i doprineo pravnoj sigurnosti građana, u suprotnom bi nastupile štetne posledice po rad organa, obzirom da bi preko milion građana bilo u obavezi da u veoma kratkom roku zameni vozačke dozvole izdate na starom obrascu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 4.5.2014.