Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VLADI: IZMENAMA ZAKONA O VLADI PREDVIđENO DA PREMIJER, UMESTO DOSADAšNJA DVA, MOżE DA IMA NEOGRANIčEN BROJ SAVETA


Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić objasnio je da se nedavnim izmenama Zakona o Vladi predviđa da premijer, umesto dosadašnja dva, može da ima neograničen broj saveta.

Vučić je u izjavi za Radio-televiziju Srbije (RTS) istakao da članovi saveta neće biti u radnom odnosu u Vladi, pri čemu će taj posao obavljati volonterski.

Osim ekonomskog i saveta za javnu službu i državne organe, premijer će moći da osniva i savete u drugim oblastima, od spoljne politike do ljudskih prava.

Predsednik Vlade je naglasio da je namera da ključne odluke Vlade budu zasnovane na stručnoj osnovi.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 4.5.2014.