Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 68/15, 113/17 i 91/19), u članu 2. tačka 11) reči: "od 1. jula 2021. godine" zamenjuju se rečima: "od 1. januara 2022. godine".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

 Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu

Važećim Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", broj 119/12, 68/15, 113/17 i 91/19 – u daljem tekstu: Zakon), i to u članu 2. tačka 11), propisano je da se u centralnom registru faktura koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, evidentiraju elektronske fakture izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova, a obavezno od 1. jula 2021. godine, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura.

Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju, koji se takođe nalazi u proceduri za donošenje, i to u članu 24. stav 2. propisana je obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu u skladu sa ovim zakonom, kao i obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, počev od 1. januara 2022. godine.

Imajući u vidu različit datum početka obaveze evidentiranja napred navedenih elektronskih faktura, u važećem Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, odnosno datum početka obaveze njihovog prijema, čuvanja i izdavanja u Predlogu zakona o elektronskom fakturisanju, potrebno je, u cilju usaglašavanja sa Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju, izvršiti izmenu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, na način predložen u tekstu Predloga zakona.

Razmatranje mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Određivanje novog datuma, i to 1. januara 2022. godine, odnosno usaglašavanje sa Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju, koji se takođe nalazi u proceduri, umesto dosadašnjeg 1. jula 2021. godine, počev od kojeg nastaje obaveza evidentiranja, u centralnom registru faktura, elektronskih faktura izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcija između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura, jedino je moguće učiniti u formi izmene Zakona, zbog čega je donošenje Zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, način za postizanje navedenih rešenja i pomenutih ciljeva.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA U ZAKONU

Članom 1. Predloga zakona određuje se novi datum, i to 1. januar 2022. godine, umesto dosadašnjeg 1. jula 2021. godine, počev od kojeg nastaje obaveza evidentiranja, u centralnom registru faktura, elektronskih faktura izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcija između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura.

Članom 2. uređeno je stupanje na snagu Zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

VI. ANALIZA EFEKATA PREDLOGA ZAKONA O IZMENI ZAKONA O IZMIRENjU NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

Važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", broj 119/12, 68/15, 113/17 i 91/19 - u daljem tekstu: Zakon), i to u članu 2. tačka 11), propisano je da se u centralnom registru faktura koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, evidentiraju elektronske fakture izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, po uspostavljanju tehničko- tehnoloških uslova, a obavezno od 1. jula 2021. godine, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura.

Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju, koji se takođe nalazi u proceduri za donošenje, i to u članu 24. stav 2. propisana je obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu u skladu sa ovim zakonom, kao i obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, počev od 1. januara 2022. godine.

Imajući u vidu različit datum početka obaveze evidentiranja napred navedenih elektronskih faktura u Zakonu kao i datum početka obaveze njihovog prijema, čuvanja i izdavanja u Predlogu zakona o elektronskom fakturisanju, potrebno je u cilju usaglašavanja sa Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju, izvršiti izmene Zakona na način predložen u tekstu Predloga zakona.

Imajući u vidu da se Predlogom zakona određuje novi datum, i to 1. januar 2022. godine, umesto dosadašnjeg 1. jula 2021. godine počev od kojeg nastaje obaveza evidentiranja, u centralnom registru faktura, elektronskih faktura izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcija između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura, navedena izmena neće bitnije uticati na naveden subjekte.

Primena ovog zakona neće stvoriti dodatne troškove građanima i privredi niti se njime podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu, niti je potrebno sprovoditi posebne mere u toku primene zakona.

U toku izrade Predloga zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama nisu vršene konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama, imajući u vidu sledeće:

Predmet uređenja ne predstavlja materiju koja se uređuje sistemskim zakonom, a takođe predloženom izmenom Zakona bitno se ne menjaju rešenja iz postojećeg zakona, već se vrši usklađivanje sa navedenim Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 02.04.2021.