Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PUNOVAŽNOST VALUTNE KLAUZULE KOD UGOVORA O KREDITU U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA I KONVERZIJA: Udruženje banaka Srbije ukazuje da Pravno shvatanje VKS-a unosi pravnu nesigurnost


Udruženje banaka Srbije smatra da pravni stav Vrhovnog kasacionog suda (VKS) o ništavosti odredbe ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima i konverziji unosi pravnu nesigurnost i očekuje da se jasno precizira na kojim su zakonskim propisima zasnovani stavovi tog suda.

"Udruženje banaka Srbije visoko ceni poziciju koju Vrhovni kasacioni sud zauzima u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Uz razumevanje za onaj deo građana koji se nalaze u teškoćama i već izraženu spremnost da se dođe do rešenja problema zaduženih u švajcarskim francima, UBS ističe da izneto Pravno shvatanje o punovažnosti valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverziji Vrhovnog kasacionog suda unosi pravnu nesigurnost", saopšteno je iz UBS-a.

U saopštenju se navodi da UBS smatra da zakoni moraju imati jasno značenje kako bi se predvidele pravne posledice koje mogu nastupiti za one koji postupaju ili ne postupaju po propisima.

"Ako toga nema, nema ni pravne sigurnosti. Stoga UBS očekuje da se jasno precizira na kojim se zakonskim propisima zasnivaju svi izneti stavovi u Pravnom shvatanju Vrhovnog kasacionog suda u cilju očuvanja pravne sigurnosti", dodaje se dalje.

Članice UBS-a su u Srbiji investirale preko 5,7 milijardi evra u kapital, zapošljavaju 23 hiljade ljudi i kreditiraju privredu i građane sa oko 20 milijardi evra, te kao značajan činilac finansijskog sistema smatraju da se ovom pitanju mora posvetiti posebna pažnja, piše u saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTV, 03.04.2019.
Naslov: Redakcija