Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOL CENTAR ZA DODELJIVANJE BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI: Od 18. februara 2019. godine primljeno više od 2.500 poziva iz Srbije i oko 500 iz Beograda, a postavljeno je 1.800 branilaca


Kol-centrom Advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti uvodi se antikoruptivna mera, transparentan rad u sudove i tužilaštva i omogućava se da se izbegnu zloupotrebe kakve smo imali do sada, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

"Svi znamo da su pojedinci imali privilegije prilikom određivanja branilaca po službenoj dužnosti, to mogu da kažem sa stanovništva Ministarstva pravde jer smo bili nadležni za naplatu naknada za branioce po službenoj dužnosti, gde se moglo videti da se imena pojedinaca stalno ponavljaju", ukazala je Kuburovićeva na predstavljanju rada tog Kol centra, koji je počeo sa radom 18. februara 2019. godine.

Istakla je da se na ovaj način uvodi transparentnost i samim tim povećava se i sigurnost građana kada je reč o pružanju pravne pomoći, s obzirom da je reč upravo o krivičnim postupcima.

Kako je navela, ideja za osnivanje Kol centra javila se na leto prošle godine, što je Ministarstvo pozdravilo i propratilo kroz izmene odgovarajućih podzakonskih akata u sudskom poslovniku, o radu javnih tužilaštva.

Dodala je da su pristupili potpisivanju protokola zajedno sa Advokatskom komorom Srbije, Republičkim javnim tužiocem i Vrhovnim kasacionim sudom i navela da je ovo prva vrsta ovakvog protokola gde četiri institucije učestvuju u njegovom potpisivanju.

Predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac ukazao je da je do uspostavljanja kol centra, postojao sistem koji je bio netransparentan, bez kontrole i gde nikada nisu mogli da se dobiju podaci, što je uticalo da građani Srbije koji su iz nekog razloga dospeli pod udar krivičnog postupka nisu imali adekvatnu odbranu.

"Nepovoljan položaj okrivljenog ili put do osuđujuće presude često je bio trasiran ponašanjem pojedinih branilaca po službenoj dužnosti", dodao je Gostiljac.

Navodi da se uz pomoć Kol centra uspostavlja sistem koji je u potpunosti transparentan, podložan svakoj vrsti kontrole na mesečnom, dnevnom, godišnjem nivou, u kojem svaka Komora, svaki tužilac, sudija, advokat, može putem upita da izvrši proveru da li sistem funkcioniše.

"To je sistem koji u najvećoj meri eliminiše ljudski faktor, a kada je u najvećoj meri eliminisan ljudski faktor onda se suzbija i polje koje je bilo plodno tle za koruptivne radnje", rekao je Gostiljac.

Samo od 18. februara do 1. aprila 2019. godine primljeno je preko Kol centra preko 2.500 poziva na teritoriji Srbije i preko 500 poziva na teritoriji Beograda.

U prvom mesecu rada je na teritoriji Srbije, gde na listi branilaca po službenoj dužnosti ima 7.466 advokata, postavljeno 1.787 branilaca, od toga 347 u predmetima u kojima su maloletna lica počinioci.

"Imamo vrlo pozitivne informacije i od strane naših kolega, od kojih mnogi kažu da su pozvani po prvi put posle pet godina, što nam zapravo govori o načinima na koje se do sada postupalo", navodi Gostiljac.

Što se tiče problema, kaže Gostiljac, uglavnom se odnose na povremenu nemogućnost uspostavljanja veze sa kol centrom, zatim vreme postavljanja branilaca traje malo duže, predviđeno vreme je do tri minuta, a u 58 slučajeva je to trajalo 10 minuta, što je izazivalo probleme kod organa postupka.

Kada su u pitanju problemi sa kojima se suočavaju advokati, to su uglavnom zamerke da se ne nalaze na listi, da im je upisan pogrešan telefona u bazu podataka, da je u slučajevima kada dođe do prekida veze, sistem automatski prebacio na sledećeg advokata, ispričao je predsednik Advokatske komore Srbije.

"Pilot period upravo tome i služi da vidimo gde su zastoji i ne vidim problem da to otklonimo u budućnosti. Ono što vidim kao ozbiljan problem jeste da je bilo pokušaja da se obiđe sistem, očigledno je potrebno da prođe vreme, da se stvori navika, svest o značaju funkcionisanja ovog sistema, ali to je problem koji je nedopustiv i ne sme se ponavljati u budućnosti", istakao je Gostiljac.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji, koja je finansirala razvoj softvera, podržala diskusije između komora, tužilaštava i policije i sprovela procenu potreba u ovoj oblasti, Andrea Oricio istakao je da je cilj ovog partnerstva da Srbija u potpunosti preuzme odgovornost u svom reformskom, što je posebno važno kada se radi o oblasti vladavine prava.

Vrednost kol centra je višestruka - njom se omogućava pravičan, transparentan, strukturisan proces kada je reč o imenovanju branilaca po službenoj dužnosti, a isto tako olakšava rad i policije i tužilaštva i sudova, kao i advokata.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.04.2019.
Naslov: Redakcija