Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVNI STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA О NADLEŽNOSTI SUDA ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA UPLATU DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE


Sud je nadležan da u parničnom postupku odlučuje o zahtevu zaposlenog lica ili lica koje je korisnik naknade za vreme privremene nezaposlenosti da poslodavac ili Nacionalna služba za zapošljavanje uplate doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedini predmet spora.

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 12.03.2019. godine)

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 13.03.2019.
Naslov: Redakcija