Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: Putnik u vozilo javnog prevoza može uneti dečja kolica i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika. Kolica treba da budu sklopljena, a deca u naručju


Beba stara nekoliko meseci povređena je kada je u autobusu na liniji 23 u Beogradu u toku vožnje ispala iz kolica. Odlukom o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015 i 86/2016), članom 38, propisano je da putnik u vozilo javnog prevoza može uneti dečja kolica i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika. Na ovu Odluku naslanja se i Pravilnik o obavezama saobraćajnog osoblja GSP, kojim je propisano da putnik može unositi u vozilo sklopljena dečja kolica.

Prema pravilima, kolica treba da budu sklopljena, a deca u naručju. U GSP preporučuju da roditelji s decom ulaze na prednja vrata, kako bi vozač mogao da ih uoči i, po potrebi, da im pomogne.

U saobraćaju je nemoguće predvideti situaciju, a usled naglog kočenja posledice mogu biti ozbiljne. Vozač je odgovoran za bezbednost putnika i ako bi se ikome od njih nešto dogodilo, on bi snosio odgovornost. Poštovanjem pravila, roditelji prvenstveno štite svoju decu, sebe, kao i vozača.

ODLUKA O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015 i 86/2016)

Član 38

Putnik može u vozilo uneti ručni prtljag, dečja kolica, invalidska kolica, lovačku ili sportsku opremu (pušku u futroli bez naboja, skije, pribor za ribolov i slično) i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika.

"Putnik u vozilo može uneti psa visine do 40 cm mereno u visini grebena i mačku, u posebnom transporteru prilagođenom vrsti i veličini psa ili mačke, u periodu od 09.00 do 13.00 časova i 18.00 do 24.00 časa. 

Transporter u smislu stava 2. ovog člana jeste sanduk, kutija, kavez ili bilo koja druga čvrsta konstrukcija za transport životinja u vozilu primerena vrsti životinja. Transporter mora biti takav da obezbeđuje ventilaciju za životinje, dovoljno slobodne podne površine i visinu koja odgovara njihovoj veličini tako da mogu da stoje ili legnu, osim ako tehnički protokol ili posebni uslovi za dobrobit životinja zahtevaju drugačije. 

Transporter iz stava 2. ovog člana mora biti opremljen da obezbeđuje sigurnost životinja, tako što je zatvoren na odgovarajući način (katancem, bravom ili rajsferšlusom) kojim se onemogućava provlačenje šape, njuške ili bežanje životinja, kao i ispadanje i curenje hrane, izmeta i drugih otpadaka.

Putnik je dužan voditi brigu o svom prtljagu. Prtljag iz stava 1. i transporter iz stava 2. ovog člana potrebno je smestiti na način da zauzima što manje prostora u vozilu, da ne ometa niti da na bilo koji način ugrožava ostale putnike i saobraćajno osoblje.

Izvor: Vebsajt Kurir, 02.04.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija