Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA: Svaka promena biljne kulture ili životinja koje se gaje na poljoprivrednom gazdinstvu, kao i ugovor o zakupu zemljišta mora da se prijavi u roku od 30 dana


Umesto da rade na njivi ili farmi, poljoprivrednici od ove godine moraju da posećuju šaltere jer su obavezni da svaku promenu na svojim poljoprivrednim gazdinstvima prijave u roku od mesec dana.

Ovo pravilo nameće novi Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 - dr. zakon, 102/2018 i 6/2019), prema kome je rok za prijavu promene u gazdinstvu umesto jednom godišnje smanjen na 30 dana. Zakup svake nove njive, promena biljnih kultura ili vrste stoke koja se gaji moraće odmah da se prijavi ćatama u Upravi za trezor, koje će te promene upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Da nisu srećni što će morati da se stalno bave papriologijom umesto onim što gaje na svom gazdinstvu, potvrđuje Miroslav Kiš, predsednik UO Asocijacije poljoprivrednika, ali kaže da se ono što država propiše mora poštovati.

- Radićemo kako možemo i znamo. Po novom Pravilniku traži se više angažmana, ali ako je to neko osmislio iako nas ništa nije pitao, onda tako mora biti. Što više težimo evropskim normama, sve je veća birokratija. To slušamo već 10 godina, samo papir na papir. Razumem zakonodavca i sistem koji želi da ima što više informacija, koje mi poljoprivrednici možemo prihvatiti, ali u nekim domenima možda i zadire u našu poslovnost i privatnost. Kad imaju informacije koliko je čega posejano, veliki trgovci ili izvoznici na bazi toga formiraju cene - kaže Kiš.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističu da se promene u gazdinstvu prijavljuju Upravi za trezor u mestu prebivališta nosioca gazdinstva:

- Ako se utvrdi da poljoprivredno gazdinstvo nije prijavilo sve parcele na kojima obavlja poljoprivrednu proizvodnju, ili da faktičko stanje na terenu ne odgovara podacima upisanim u Registar, uključujući vrstu biljne proizvodnje, odnosno ako se utvrdi da su prijavljeni neistiniti podaci u zahtevu za upis u Registar, obnovu registracije ili zahtevu za korišćenje podsticaja, poljoprivrednom gazdinstvu se rešenjem utvrđuje pasivni status u Registru. Za vreme trajanja pasivnog statusa poljoprivredno gazdinstvo ne može koristiti propisane podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju. -

Potrebna dokumentacija za upis gazdinstva:

 • lična karta nosioca poljoprivrednog gazdinstva
 • izvor iz katastra nepokretnosti za sve parcele koje se prijavljuju
 • dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke
 • dokaz o pravu svojine
 • rešenje - izvod o raspodeli komasacione mase
 • ugovor o zakupu ili ugovor o ustupanju zemljišta na korišćenje
 • dokaz o pravu korišćenja zemljišta ako je u društvenoj svojini

Promene u gazdinstvu koje se moraju prijaviti:

 • promena statusa gazdinstva
 • promena površine zemljišta koje se obrađuje
 • promena biljnih kultura koje se seju
 • promena vrste stoke koja se gaji

Brojke:

 • 0,5% hektara najmanja je površina poljoprivrednog zemljišta koja se upisuje u registar
 • 30 dana je rok za obnovu poljoprivrednog gazdinstva
Izvor: Vebsajt Kurir, Slavica Tomčić, 01.04.2019.
Naslov: Redakcija