Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBNOVLJEN POVLAŠĆENI STATUS U TRGOVINI SA SAD: GSP sistema stupa na snagu 22. aprila 2018. godine


Srbija će od 22. aprila 2018. godine ponovo moći bez carina da izvozi u SAD oko 5.000 proizvoda i taj povlašćeni status važiće do kraja 2020. godine, saopštila je Privredna komora Srbije.

Svi privredni subjekti koji izvoze ili se pripremaju za izvoz robe i usluga na tržište SAD su obavešteni da je obnovljeno važenje Opšte sheme preferencijala (Generalized System of Preferences), takozvanog GSP sistema, koji ponovo stupa na snagu 22. aprila 2018. godine.

Prethodni Generalni sistem preferencijala (GSP), koji je američki Kongres odobrio Srbiji, istekao je 31. decembra 2017. godine, pa su kompanije iz Srbije morale da plaćaju carinu i na robu koja je ranije bila na režimu bescarinskog uvoza u SAD. Nova odluka Kongresa, kojom se Srbiji obnavlja status povlašćene nacije u trgovini, omogućava retroaktivnost, tako da će carinska služba SAD (US Customs Service and Border Protection) vratiti srpskim izvoznicima carine koje su platili tokom prekida GSP tretmana između 1. januara i 22. aprila 2018. godine.

Preferencijalna trgovina podrazumeva da Srbija, pored 122 zemlje, može u SAD da izvozi svoje proizvode bez carina ili sa minimalnom carinom. Bescarinski izvoz odnosi se na više od 4.900 proizvoda.

Bescarinski izvoz u SAD primenjuje se na najveći broj industrijskih i poljoprivrednih proizvoda, kao i na određene tekstilne proizvode. To praktično znači da roba treba da zadovolji i kriterijum porekla, odnosno da mora da bude u potpunosti dobijena ili proizvedena u Srbiji sa najmanje 35 odsto dodate vrednosti, kao i da bude direktno isporučena iz Srbije, naveo je načelnik Odeljenja za poreklo robe Uprave carina Vladimir Filipović.

Srbija kao zemlja korisnica preferencijala u okviru GSP SAD spada u grupu zemalja u razvoju (oznaka A). Uprava carina Srbije nema direktnih dodirnih tačaka sa postupkom bescarinskog izvoza u SAD, niti izdaje potvrde i uverenja neophodna za taj postupak, ali ukazuje na značajne mogućnosti koje nudi ovaj status.

U američkom uvozu 2017. godine, vrednom nekoliko hiljada milijardi dolara, srpska roba učestvovala sa svega 258 miliona dolara što ukazuje da privrednici iz Srbije do sada nisu dovoljno koristili pogodnosti trgovinskih olakšica sa SAD, i da sada treba da pokuša da iskoristi prednosti reaktiviranog sistema preferencijala, naglasio je Vladimir Filipović.

Privreda Srbije mogla bi da izvozi neuporedivo više kvalitetnijih proizvoda nego što to čini danas, sa posebnim akcentom na poljoprivredno-prehrambene proizvode kao što su: voće i povrće, prerađevine od voća i povrća, proizvode konditorske industrije, proizvode drvno prerađivačke industrije i druge.

Uslov za uspešan izvoz u SAD je i da srpski izvoznici obezbede stabilne veće količine proizvoda, rokove isporuke, dizajn i standard prilagođen zahtevima američkog tržišta.

Sve informacije o Opštoj shemi preferencija nalaze se u GSP Guidebook, a zainteresovani preduzetnici dodatno mogu da se raspitaju o uslovima poslovanja na američkom tržištu u Centru za bilateralne odnose Privredne komore Srbije.

Izvor: Vebsajt N1, 03.04.2018.
Naslov: Redakcija