Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: NALED I USAID SAčINILI DOKUMENT SA PREGLEDOM NAJčEšćIH GREšAKA KOJE PRAVE PODNOSIOCI ZAHTEVA U OBJEDINJENOJ ELEKTRONSKOJ PROCEDURI


Na osnovu dosadašnjeg iskustva u primeni objedinjene procedure u elektronskoj formi po Zakonu o planiranju i izgradnji("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), NALED i USAID zajednički su sačinili dokument sa pregledom najčešćih grešaka koje prave podnosioci zahteva.

Pregled najčešćih grešaka u objedinjenoj proceduri možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Inženjerska komora Srbije, 01.04.2016.
Naslov: Redakcija