Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU: PROPISANO JE RANGIRANJE KANDIDATA ZA UPIS U GIMNAZIJU I STRUčNU čETVOROGODIšNJU šKOLU. PRAVO NA UPIS IMAćE KANDIDATI SA NAJMANJE 50 BODOVA


Učenici osmog razreda osnovne škole polagaće malu maturu od 15. do 17. juna 2016. godine. U tom smislu je donet Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2015/2016. godinu ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2015, 6/2015 i 2/2016), kojim je izmenjen datum završetka drugog polugodišta, te je propisano da se učenici raspuštaju u utorak, 14. juna, umesto 15. juna, kako je prvobitno planirano.

Časove po rasporedu od 15. juna 2016. godine škole treba da realizuju tokom drugog polugodišta. Škole će samostalno odrediti način realizacije tih časova - realizacijom jedne nastavne subote ili tokom nastavne nedelje, a u najboljem interesu učenika.

Do petka, 8. aprila 2016. godine trebalo bi da bude gotov i konkurs za upis u srednje škole, pa će osmaci tačno znati koliko slobodnih mesta ima u kojoj školi.

Preliminarni plan je završen, ali je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja direktorima škola ostavilo rok od nekoliko dana da pogledaju detalje konkursa i prijave eventualne greške. Ove godine glavna novina na upisu biće prag znanja.

- Učenici sa manje od 50 bodova neće moći da upišu četvorogodišnje profile i gimnazije - objašnjava, Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete za srednje obrazovanje. - To nije visok prag i mogu da ga dostignu i učenici sa lošijim ocenama. Ali važno je da postoji, kako bi se napravila selekcija.

Prag je uveden Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014, 37/2015, 46/2015 i 75/2015) jer se, zbog mnogo većeg broja slobodnih mesta nego učenika, prethodnih godina dešavalo da đaci sa dovoljnim i dobrim uspehom upisuju gimnazije, a da trogodišnji profili ostaju prazni. Plan Ministarstva je da ove godine bude oko pet odsto više slobodnih mesta nego što je učenika u osmom razredu, ali će u nekim specifičnim sredinama obezbediti deset odsto više mesta u odnosu na broj kandidata. To će biti, recimo, u okruzima gde je manje od hiljadu osmaka, da bi deci ostao raznovrstan izbor škola i smerova.

- Uvedene su drugačije afirmativne mere za učenike romske nacionalnosti i učenike mlađe od 17 godina koji su završili osnovno obrazovanje po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih - otkriva Snežana Marković. - Ranije su se oni upisivali preko predviđenog broja đaka i mimo rezultata sa završnog ispita. Zato se dešavalo da su pojedina odeljenja bila znatno brojnija nego što je to dozvoljeno. Sada će se i uspeh ovih učenika bodovati, ali će prema određenoj formuli dobiti dodatne bodove i tako se rangirati sa ostalom decom. Mimo ove rang-liste i dalje će se upisivati deca koja su osnovnu školu završila u inostranstvu, jer tamo ne postoji završni ispit koji bi bio uporediv sa našim, pa da možemo da ih rangiramo.

Kod samog polaganja završnog ispita neće se mnogo šta menjati.

Testovi iz srpskog jezika, matematike i kombinovani test, sa pitanjima iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije, nosiće po deset bodova, a uspeh iz škole obezbeđivaće maksimalnih 70 poena. Ove godine neće se računati bodovi sa takmičenja, osim u školama i odeljenjima za talente.

Marković najavljuje da će ove godine učenici koji bi da upišu odeljenja za nadarene fizičare ili informatičare imaće jedinstven test, pa će moći istovremeno da se prijave za oba profila. To im povećava šansu za prolaz, jer su prethodnih godina morali unapred da biraju - fizika ili informatika.

U Ministarstvu su i ove godine apelovali na đake i njihove roditelje da se pri popunjavanju liste želja ne unose nerealna očekivanja, kao ni da se ne opredeljuju za upis u obrazovne profile za koje nemaju ispunjene zdravstvene uslove.

- Posebno treba obratiti pažnju na to da se ne popunjava željeni profil ukoliko je ta škola daleko od mesta stanovanja učenika, jer je to česta praksa - kažu u Ministarstvu, navodeći primer đaka s juga Srbije koji je upisao medicinsku školu u Subotici na mađarskom, pa zatražio da bude prebačen u mesto stanovanja "jer mu je taj grad daleko, a i ne zna mađarski".

U Ministarstvu navode i da se neće izlaziti u susret zahtevima đaka i njihovih roditelja za prebacivanje iz jedne u drugu obrazovnu ustanovu uz dozvolu ministra.

- Jedini novi obrazovni profil ove godine biće operater za izradu nameštaja. Reč je o trogodišnjem profilu, koji se prema modelu dualnog obrazovanja prvo pokreće u Užicu, jer je uz saradnju sedam fabrika nameštaja i švajcarske razvojne agencije razvijen profil za ovo deficitarno zanimanje. Za realizaciju profila zainteresovane su 32 fabrike iz tog dela Srbije. Reč je o trogodišnjem profilu, na kome će učenici biti ospobljeni za kompletne poslove na izradi nameštaja, a ne samo za jedan segment - objašnjava Snežana Marković.

Mogućnost da neka odeljenja budu prepuna đaka, sa po 40 učenika, a druga već u septembru ispod minimuma za formiranje odeljenja, neće biti ni u teoriji. U Ministarstvu naglašavaju da će se ove godine dosledno sprovoditi planirani upis i da nikakvih intervencija za eventualno premeštanje učenika neće biti.

Izvor: Vebsajt Novosti, Ivana Mićević, 03.04.2016.
Naslov: Redakcija