Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

USTAVNI SUD: U radu veliki broj predmeta, naročito po ustavnim žalbama


Predsednica Ustavnog suda Snežana Marković i sudije Ustavnog suda istakli su, u razgovoru sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava Linosom Aleksandrom Sicilianosom, da je u radu USS veliki broj predmeta, naročito po ustavnim žalbama, ali da se ulažu napori kako bi se svake godine rešio što veći broj predmeta.

Marković je, na sastanku kojem je prisustvovao i sudija Evropskog suda za ljudska prava Branko Lubarda, naglasila da Ustavni sud svoje stavove i sudsku praksu kontinuirano usaglašava sa stavovima i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Ta sud to i potvrđuje i kroz presude u kojima konstatuje da srpski pravni sistem omogućava delotvornu zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Predsednik Evropskog suda za ljudska prava je iskazao razumevanje za teškoće sa kojima se Ustavni sud suočava u radu na velikom broju predmeta, jer se sa istim problemom suočava i taj sud.

Sicilianos je naglasio da je za rad Evropskog suda za ljudska prava naročito značajna saradnja sa vrhovnim i ustavnim sudovima država članica Saveta Evrope, kako bilateralna, tako i multilateralna, koja se, pre svega odvija posredstvom Mreže najviših sudova, kojoj je pristupio i Ustavni sud u martu 2018. godine.

Na sastanku sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava dogovoreni su i dalji pravci i unapređenje saradnje dva suda, naročito oko pitanja koja su od značaja za postupanje po predmetima u oba suda.

Izvor: Vebsajt Danas, 02.03.2020.
Naslov: Redakcija