Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovori na pitanja potrošača


Kupili ste televizor, a uz njega ste dobili i garantni list u kome se davalac garancije obavezuje da će izvršiti popravku ili zamenu u roku od godinu dana od kupovine i na poleđini se nalazi spisak ovlašćenih servisera. Televizor se pokvario posle četiri meseca. Šta da radite i kako da najlakše ostvarite svoja prava?

ODGOVOR:

Važno je da znate da garancija trgovca predstavlja njegovo voljno proširenje odgovornosti. Vi i dalje imate zakonsko pravo da za robu sa nedostatkom zahtevate popravku ili zamenu u roku od dve godine od kupovine (iako na garantnom listu stoji godinu dana).

U roku od šest meseci od dana kupovine, u slučaju kvara ili oštećenja (nesaobraznosti), imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, umanjenje cene ili povraćaj novca (raskid ugovora), dok je popravka moguća isključivo i samo ako se s istom složite.

U ovom slučaju možete se koristiti vašim pravima iz garancije ili iz Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) u zavisnosti od toga koja su po vas povoljnija.

Zapamtite da garancija ne može da ograniči vaša zakonska prava, pa iako se trgovac garancijom obavezao da će robu popraviti ili zameniti u roku od godinu dana, a kvar se desi kasnije, vaše pravo po zakonu ostaje - dve godine.

Zaštita potrošača nije samo namenjena zaštiti prava i interesa potrošača već na neposredan način utiče i na bolje uslove poslovanja samih trgovaca. Sektor za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine tako obaveštava i trgovce o načinima na koje mogu da utiču na saradnju s kupcima, ali i da bolje razumeju svoje obaveze. Šta to trgovci moraju da urade da bi kupac bio zadovoljan i posle reklamacije?

Ukoliko je trgovac uvažio reklamaciju, u obavezi je da potrošaču ponudi da bira između popravke ili zamene, koju bi trebalo da izvrši bez značajnijih nepogodnosti za potrošača, a u primerenom roku. Pod zamenom se podrazumeva zamena za robu iste vrste, modela, količine. Ukoliko nije u mogućnosti da ponudi odgovarajuću zamenu (npr. nema u prodaji model patika koje je potrošač prvobitno kupio, odgovarajuće veličine, boje), može zameniti za neku drugu robu, ali samo ukoliko potrošač na to pristane.

Ukoliko zamena ili popravka nisu moguće ili za trgovca predstavljaju nesrazmerno opterećenje, potrošač može da zahteva sniženje cene (vraćanje određenog procenta, to jest određenog dela cene koju je naplatio od potrošača) ili da traži raskid ugovora. Raskid ugovora podrazumeva da potrošač trgovcu vraća robu, a on njemu novac. Pitate se koji iznos vraća u slučaju da je od dana kupovine do dana povraćaja novca došlo do sniženja, odnosno povećanja cene - u takvim slučajevima, u obavezi je da vrati onaj iznos koji je primio od potrošača na dan kupovine, bez obzira na kasnije nastale okolnosti.

Izvor: Vebsajt Politika, 02.03.2020.
Naslov: Redakcija