Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Sindikati će pratiti primenu Zakona, koji je usvojen bez njihove podrške


Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) "Nezavisnost" Zoran Stojiljković rekao je da će nekoliko meseci pratiti primenu Zakona o agencijskom zapošljavanju("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 - dalje: Zakon) i shodno problemima koji se pojave u praksi tražiti izmene, jer je zakon usvojen bez podrške sva tri reprezentativna sindikata.

On je rekao da će, uprkos primedbama, taj Zakon ipak značiti "kakav - takav red u nekontrolisanom angažovanju nezaposlenih preko agencija na privremenim i povremenim poslovima, a što je EU čijem članstvu teži i Srbija zahtevala nekoliko godina".

Zakon je u primeni od 1. marta 2020. godine, a donet je u decembru 2019. godine i formalno izjednačava prava zaposlenih na određeno vreme na privremenim i povremenim poslovima sa pravima zaposlenih na neodređeno vreme, pravom na platu istu ili sličnu sa uporedivim radnicima zaposlenim na neodređeno vreme, godišnji odmor, bolovanje, uslove rada, dužinu radnog vremena, pristup objektima za ishranu…

"Bolje je da postoji kakav takav zakon nego neregulisano zapošljavanje na određeno vreme, ali postoji bojazan da će se takav način zapošljavanja širiti i tamo gde nije neophodno", rekao je Stojiljković.

Istakao je da je najveći problem što usvojeni Zakon omogućava da ukoliko su nezaposleni u stalnom radnom odnosu u registrovanoj agenciji firme mogu iznajmljivati do 100 odsto radnika preko te agencije.

"To će naročito pogodovati stranim firmama koje su pritiskale da se ne usvoji ograničenje angažovanih preko agencije na najviše deset do 20 odsto u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme, kako su predlagali sindikati", rekao je Stojiljković.

Zakon je predvideo da se preko agencije na određeno vreme može zaposliti najviše do deset odsto radnika u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno, ali ako su u agenciji zaposleni na neodređeno vreme firme preko te agencije mogu angažovati i 100 odsto radnika.

Stojiljković je ocenio da iako su radnici na određeno formalno dobili pravo na sindikalno članstvo to će se teško ostvariti s obzirom da će ih agencije šetati od jednog do drugog radnog mesta.

"Naši argumenti nisu uvaženi prilikom donošenja Zakona, ali ćemo kada vidimo šta se dešava u praksi i šta su bile stvarne namere zakonodavca zvoniti na uzbunu", rekao je Stojiljković.

Na pitanje šta je garancija i ko će kontrolisati primenu Zakona predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije Ranka Savić rekla je da u Srbiji nema garancije ni za sprovođenje dobrog zakona, a ne spornog, kakav je o agencijskom zapošljavanju.

"Dobro je što je donet bilo kakav zakon o zapošljavanju na povremenim i privremenim poslovima jer su radnici koji su na tim poslovima angažovani preko agencija bili apsolutno nezaštićeni, ali odredba da se ako su u agenciji zaposleni na neodređeno mogu bez ograničenja zapošljavati u nekoj firmi je izrugivanje odredbe da je ograničen broj tako zaposlenih ljudi u firmi", rekla je Savić.

Odgovarajući na pitanje kako se radnik na određeno može izboriti sa poslodavcem da ga zaposli na neodređeno vreme kada istekne taj rok jer nije predviđen automatski prelazak na neodređeno vreme već pokretanje sudskog spora Savić je rekla da se ta odredba ne poštuje ni prema Zakonu o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje).

Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović rekao je da Zakon ima dosta nelogičnosti i praznina.

"Nismo bili zadovoljni predlogom tog zakona i u javnoj raspravi smo tražili da se ograniči broj radnika angažovanih preko agencija na 20 odsto u odnosu na broj stalno zaposlenih u preduzeću koje ih angažuje preko agencije, ali nije prihvaćeno. Sada ćemo se teže izboriti za njegovu promenu", rekao je Mihajlović.

Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje registrovano je oko 120 agencija koliko je bilo i pre stupanja zakona na snagu.

Izvor: Vebsajt Danas, 02.03.2020.
Naslov: Redakcija