Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Predviđeno da je trgovac dužan da dokazuje da svojim radnjama nije počinio nepoštenu poslovnu praksu


Nepoštena poslovna praksa, šta podrazumeva taj pojam i koja su prava potrošača objašnjava Jovanka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije.

"Nepoštena poslovna praksa je definisana Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon - dalje: Zakon), kojim je predviđeno da je trgovac dužan da dokazuje da svojim radnjama nije počinio nepoštenu poslovnu praksu", kaže Nikolićeva i dodaje da sve što u tom smislu učini podleže prekršajnoj odgovornosti.

Ona naglašava da trgovac treba da primenjuje sve odredbe Zakona koje podrazumevaju da se potrošaču daju prava obaveštenja o robi i usluzi, da ga ne obmanjuju i da ne utiču na njega nasrtljivim poslovanjem (telefonska prodaja).

"Takođe, ne smeju da nude proizvode koji nisu adekvatno obeleženi svojom cenom ili nemaju jasnu cenu, na osnovu koje bi potrošač mogao da donese pravilnu odluku u vezi kupovine proizvoda", ističe Nikolićeva.

Ona dodaje da potrošač ne sme biti u situaciji da dobije informaciju koja bi kod njega ostavila utisak da treba ili da je primoran da kupi proizvod, kao i da dobije informaciju koja se odnosi na isporuku robe koja neće biti isporučena.

"Pod nepoštenom poslovnom praksom se može svrstati sve ono što trgovci rade da bi pridobili potrošače, a za primer možemo uzeti oglašavanje sniženja ili akcije uz prodaju robe koja nije na sniženju ili je čak reč o robi sa visokom cenom, čime se potrošači dovode u zabludu", kaže Nikolićeva.

Ona dodaje da se prekršajne kazne za trgovce kreću u rasponu od 300.000 dinara do 2 miliona dinara.

"Potrošači su dužni da sve što smatraju nepoštenom poslovnom praksom prijave Tržišnoj inspekciji, a poslednja instanca je sud na kojem se može dokazivati nepoštena poslovna praksa", zaključuje Nikolićeva.

Izvor: Vebsajt RTV, Đuro Vukelić, 02.03.2018.
Naslov: Redakcija