Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Poverioci su dužni da registrovane fakture, odnosno druge zahteve za isplatu, dostave dužnicima u roku od tri dana od dana registrovanja sa odgovarajućom instrukcijom za plaćanje


Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017 - dalje: Zakon) uređeno je registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u Centralnom registru faktura.

Na osnovu Zakona Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018).

Zakonom je definisan Centralni registar faktura kao sistem koji uspostavlja Ministarstvo finansija - Uprava za trezor. Takođe, propisana je obaveza poverioca da izdate fakture i druge zahteve za isplatu, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, pre njihovog dostavljanja dužnicima registruju u Centralnom registru faktura. Poverioci su dužni da registrovane fakture, odnosno druge zahteve za isplatu (koji u postupku registracije dobijaju jedinstven identifikacioni broj), dostave dužnicima u roku od tri dana od dana registrovanja sa odgovarajućom instrukcijom za plaćanje.

U vezi sa navedenim registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora u kojima su dužnici subjekti javnog sektora, koji plaćanje vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, primenjivaće se počev od 01. marta 2018. godine.

U skladu sa navedenim Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će kao dužnik, subjekt javnog sektora, izmirivati novčane obaveze po fakturama i drugim zahtevima za isplatu samo ako su one ispravno registrovane u Centralnom registru faktura, a što se utvrđuje proverom unetih podataka u tom registru.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 02.03.2018.
Naslov: Redakcija