Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETA NOVA UREDBA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA: Uredba obavezuje državne organe na aktivnosti radi boljeg planiranja, izbegavanja sukoba interesa, veće transparentnosti postupka dodele, ali i trošenja namenskih sredstava


Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, donela je Uredbu o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Ministar Branko Ružić je tim povodom izjavio se u praksi pokazala potreba da se ova oblast dodatno uredi u cilju veće transparentnosti konkursnog procesa i uvođenja evropskih standarda u finansiranje rada udruženja iz budžetskih sredstava.

"Civili sektor, udruženja i nevladine organizacije, su veoma su važni za naše društvo zato što, s jedne strane artikulišu potrebe građana, od osetljivih grupa, preko potreba u oblasti kulture, sporta, zaštite životne sredine, populacione politike, unapređenja ljudskih prava. Istovremeno one su i svojevrsni korektivni mehanizam koji bi svojim delovanjem trebalo da ukazuje na potrebu unapređenja postupanja državnih organa u pojedinim oblastima. Iako je važno da država podrži njihove aktivnosti, mi ovde govorimo o novcu građana koji mora biti svrsishodno i transparentno utrošen", rekao je Ružić.

Ministar je objasnio da nova Uredba obavezuje državne organe na aktivnosti radi boljeg planiranja, izbegavanja sukoba interesa, veće transparentnosti postupka dodele, ali i trošenja namenskih sredstava, saopštilo je resorno ministarstvo.

Neke od njih su obaveza objave plana raspisivanja javnih konkursa početkom godine, elemenata javnog konkursa i utvrđivanja bližih merila i kriterijuma za vrednovanje programa, preciziran postupak odlučivanja, omogućeno uključivanje stručne javnosti u konkursni proces.

Dodatno je uređena i kontrola utroška sredstava, a bolje je regulisana i proširena obaveza izveštavanja, kako organizacija civilnog društva, tako i institucija.

Vodiće se računa da li je udruženje nenamenski trošilo budžetska sredstva, a precizira se i postupanje u slučaju nepravilnosti i nenamenskog utroška sredstava.

Ministarstvo je u toku rada na ovoj Uredbi, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i SKGO, obavilo sveobuhvatne javne onlajn konsultacije, sa organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama. Održalo je niz pojedinačnih sastanaka sa predstavnicima državnih organa i nezavisnih tela.

"Posebno smo ponosni na izuzetno transparentan i inkluzivan postupak rada na samom tekstu Uredbe i praksi uključivanja javnosti u ranim fazama pripreme propisa koje ovo ministarstvo dosledno primenjuje u svom radu, a pre svega u oblasti ljudskih i manjinskih prava", rekao je ministar, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Novosti, 03.03.2018.
Naslov: Redakcija