Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O NACIONALNOM DNK REGISTRU: Poverenik još jednom upozorava da Predlog zakona sadrži brojne odredbe čije usvajanje podrazumeva izuzetno ozbiljne rizike povrede ljudskih prava


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pozdravio je to što je na dnevnom redu prve sednice prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Predlog zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) dugo je pripremalo ovaj Zakon, u okviru toga ostvarivalo konstruktivnu saradnju sa Poverenikom, a usvajanjem ovog zakona biće obezbeđen bar jedan od bitnih uslova za uvođenje reda u oblasti obrade podataka o ličnosti.

I povodom Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji koji je takođe na dnevnom redu, Poverenik ocenjuje kao vrlo pozitivnu reakciju MUP-a, na primedbe koje je on izneo na veoma spornu i po ljudska prava rizičnu odredbu o uvođenju tzv. inteligentnog video nadzora, a za koji bi opremu nabavljali, između ostalog, i organi lokalne samouprave. Dobro je da je MUP razumeo i prihvatio primedbu Poverenika i da je ova odredba uklonjena iz teksta koji će razmatrati narodni poslanici.

Pored tih pozitivnih primera, Poverenik još jednom skreće pažnju narodnih poslanika na Predlog zakona o nacionalnom DNK registru. Poverenik je i u mišljenju dostavljenom MUP-u i u posebnim pismima predsednicima Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova upozorio da je reč o zakonu koji sadrži brojne odredbe čije usvajanje podrazumeva izuzetno ozbiljne rizike povrede ljudskih prava.

Naime, ovim predlogom predviđa se jedinstveni registar genetskog podatka svih lica nezavisno od toga da li je reč o izvršiocima (samo) teških krivičnih tela, licima koja su samo osumnjičena za takva dela, licima koja su oštećena izvršenjem nekog krivičnog dela, ali i nezavisno od uzrasta lica. Takav registar ne bi pravio razliku između žrtve i osuđenog lica za teško krivično delo, kao ni između punoletnog i maloletnog lica, bez obzira da li je reč o osuđenom, osumnjičenom ili žrtvi.

Reč je o rešenjima koja su apsolutno sporna sa stanovišta opšte prihvaćenih standarda o pravu na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Evropske konvencije o ljudskim pravima, i koja su u direktnoj suprotnosti sa stavovima izraženim u odlukama Evropskog suda za ljudska prava.

Poverenik apeluje na narodne poslanike da ove činjenice imaju u vidu prilikom razmatranja, a pogotovo eventualnog usvajanja ovog Zakona.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 02.03.2018.
Naslov: Redakcija