Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VANREDNIM SITUACIJAMA : PKS ORGANIZOVALA OBUKU "PROCENA UGROżENOSTI I IZRADA PLANOVA ZAšTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA"


Pravna baza Paragraf Lex

Obuka je sprovedena u skladu sa odredbama Zakona o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012) i Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja ("Sl. glasnik RS", br. 8/2011), koji regulišu obavezu da se na svim nivoima od lokalnog do nacionalnog uradi adekvatna procena ugroženosti teritorije, u zavisnosti od opasnosti koje prete tim teritorijama. Neophodno je da se uradi i procena rizika kao i planovi zaštite i spasavanja u vanrednim situcijama. Obveznici izrade Procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama su organi državne uprave, organi autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica.

Procena ugroženosti sadrži informacije o položaju i karakteristikama teritorije, proceni kritične infrastrukture sa stanovišta ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, identifikovanim opasnostima i proceni rizika od elementarnih nepogoda, kao i procenu potrebnih snaga, sredstava i preventivnih mera za zaštitu i spasavanje. Sastavni deo procene čine i podaci iz prostornog plana jedinice lokalne samouprave, odnosno autonomne pokrajine.

Na osnovu procene ugroženosti izrađuje se plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, koji je osnovni planski dokument na osnovu koga se subjekti zaštite i spasavanja organizuju, pripremaju i učestvuju u izvršavanju mera i zadataka zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine. Procenu ugroženosti i plan zaštite i spasavanja izrađuju lica sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama, koja se stiče polaganjem ispita u MUP-u.

Nedovoljan broj licenciranih lica za izradu procene i plana i relativno nizak nivo bezbednosne kulture i edukacije u ovoj oblasti, doveo je do situacije u kojoj privredna društva nisu upoznata sa svojim obavezama ili ih ne primenjuju na propisan način. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 04.03.2015.